Miljöpolicy

Nefab skall vara ett ledande grönt industriellt förpackningsföretag. Våra ansträngningar inriktas på att minimera miljöpåverkan av förpackningar under dess användning, samt att öka återanvändning. Vår miljöpolicy leder oss mot detta.  

Produktskydd

Den viktigaste funktionen för Nefabs förpackningar är att skydda det gods som transporteras och lagras för att på så sätt förhindra onödig förlust av resurser genom produktskada.

Låg total miljöpåverkan

I vår process för att utveckla kompletta förpackningslösningar strävar vi efter att göra det möjligt för våra kunder att uppnå lägsta möjliga totala miljöpåverkan, genom att fokusera på hela livscykeln för en förpackning.

Ständiga förbättringar

Vårt minimikrav i produktion och distribution är överensstämmande med gällande lagar och regler. Vårt mål är dock att gå längre än dagens lagkrav genom att fortsätta att arbeta för att minska den totala effekten av våra produkters miljöpåverkan samt förhindra föroreningar.

Effektiv och försiktig användning av resurser

Vi utnyttjar naturens resurser så sparsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi uppmuntrar också våra leverantörer att agera på samma sätt. Vårt mål är att säkra en plats för Nefab i ett framtida hållbart samhälle.