Historia

Nefabs historia

Nefab har upplevt stora förändringar sedan det grundades på 1920-talet. Andan är fortfarande den samma, en platt organisation med korta beslutsvägar. En dramatisk utveckling har skett, från att ha varit ett produktionsinriktat företag till att nu vara ett marknadsinriktat globalt serviceföretag.

2010-talet:

Segmentsfokus

Under början av 2010-talet har företagets inriktning på utvalda markandssegment intensifierats. Med den geografiska strukturen som bas, kompletterad av en global segments- och kundorienterad säljorganisation, kan ytterligare fokus läggas på att vidareutveckla befintliga kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter inom prioriterade marknadssegment.

2000-talet:

Marknads- och tjänstefokus

Under början av 2000-talet ändrades företagets strategiska inriktning för att bättre möta kundernas behov. Visionen, att bli den globala partnern för kompletta förpackningslösningar, konkretiseras. Företaget expanderar på flera marknader och företag förvärvas för att stärka kompetensen inom kompletterande förpackningsmaterial och serviceområden.

1980-1990:

Geografisk expansion

I början av 1980-talet började Nefab vidga vyerna och titta på marknader utanför Sverige. Expansionen började med den europeiska marknaden men spred sig vidare till Nord- och Sydamerika samt Asien. Nefab strävar hela tiden efter lokal närvaro för globala kunder.

1960-1970:

Produktfokus

Under 60- och 70-talen utvecklades både envägs- och returförpackningar, tillsammans med bolagets största kund Ericsson. ”Nefab-lådan” blir nu mer eller mindre standard inom telekomindustrin.

1949:

Produktionsfokus

1923 startade Sigurd Nordgren en snickeriverkstad i Ovanåker, Hälsingland. Två av hans söner tog över verksamheten och startade produktion av brödlådor gjorda av plywood och bandstål. Sönernas företag, Nordgrens Emballage FABrik (NEFAB), fick 1949 sin första stora order på 1 000 brödlådor vilket innebar starten till det som idag är ett marknadsorienterat globalt serviceföretag.