Värderingar

Kärnvärden

Vår företagskultur bygger på gemensamma grundläggande värderingar.

Simplicity (Enkelhet)

Människor vi kommer i kontakt med beskriver oss ofta som enkla och naturliga i umgänget. Just dessa egenskaper är typiska drag i våra ursprungstrakter och vi försöker bevara dessa värden även när vi är ute i världen. Vi försöker också hitta enkla och effektiva lösningar på de problem och frågor vi ställs inför. Försiktighet med pengar karaktäriserar vårt sätt att vara, våra egna såväl som andras och vi är väl medvetna om att lönsamhet krävs för att kunna fortsätta utvecklas som företag.

Respect (Respekt)

Vi har ambitionen att vara angelägna och nyfikna lyssnare. Lyhördhet gäller inte bara kunder, den präglar vårt förhållningssätt till alla människor vi möter, såväl inom som utom företaget. En vilja att generöst bjuda på oss själva har alltid präglat våra relationer. Vi är fördomsfria och visar respekt för individen, oavsett vem det är. Vårt sätt att kommunicera är enkelt och rakt och vem som helst kan göra sin röst hörd.

Empowerment (Frihet under ansvar)

Vår organisation är inriktad på tillväxt och resultat, vilket kräver proaktivitet, flexibilitet och samarbete. Det kräver också tålamod, ihärdighet och långsiktighet. Ansvar delegeras så långt det är möjligt, entreprenörskap och individuella initiativ uppmuntras. Vår organisation är platt och våra ledare föregår med goda exempel. Det är prestation och resultat som gäller, inte inställsamhet.