Fefco 0200

Fefco 0200

Huv med flikar på vad som antingen kan bli lock eller botten.

FEFCO 0201

FEFCO 0201

En slitslåda. Den vanligaste typen av wellådor.

FEFCO 0203

FEFCO 0203

Sltslåda med helt överlappande flikar. Passar tyngre gods bättre jämfört med FEFCO 0201.

FEFCO 0209

FEFCO 0209

Slitslåda med korta stödflikar på ena sidan. Kombineras med separat lock.

FEFCO 0422

FEFCO 0422

Lock eller tråg med låsande gavelflikar. Kräver stansverktyg.

FEFCO 0423

FEFCO 0423

Lock eller tråg med låsande långsidesflikar. Kräver stansverktyg.

FEFCO 0427

FEFCO 0427

Låda lämplig för låga produkter. Försluts av låsflikar (ingen tejp behövs). Kräver stansverktyg.

FEFCO 0452

FEFCO 0452

Lock eller tråg för häftning.

FEFCO 0471

FEFCO 0471

Utförande likt FEFCO 0427 men bättre lämpad vid högre produkter. Kräver stansverktyg.

FEFCO 0501

FEFCO 0501

Sarg, för kombination med separat lock och pall.

FEFCO 0901

FEFCO 0901

Mellanläggsskiva.

FEFCO 0934

FEFCO 0934

Kryssfack.