Gummi

Nitrilgummi

Gummiduk av nitrilgummi har goda mekaniska egenskaper och utmärkt olje- och bensinbeständighet. Temperaturintervall -35 C till +70 C.

Nitrilgummi

Nitrilgummi

5 mm tjocklek

Cellgummi (kloropren)

Cellgummi av kloropren har god åldrings- och ozonbeständighet. Densitet 150 kg/m3. Temperaturintervall -40 C till +100 C.

Cellgummi

Cellgummi

2 mm tjocklek

Cellgummi

Cellgummi

20 mm tjocklek

Bitumen

Bitumen är ett relativt hårt material som oftast används för att dämpa vibrationer och stomljud i kontruktioner.

Bitumen

Bitumen

4 mm tjocklek