Skumplast

Skumplast av polyuretan (PU) har öppna celler och släpper därför igenom luft och vatten (”andas”). Denna egenskap gör skumplast till det givna valet för tillverkning av möbler, madrasser etc. När skumplast av polyuretan komprimeras pressas luften ur den och skumplasten upplevs därför vara mjukare än en cellplast av polyeten (där luften stannar i de slutna cellerna som deformeras vid kompression).

Toppformad/profilerad skumplast används i flera applikationer:

  • för att åstadkomma bästa stötdämpning åt lätta produkter genom att minska anläggningsytan
  • för att skapa flexibla inreden som dämpar och låser fast produkter med olika konturer. Med toppformad skumplast undviks behovet av unika inreden för varje produkts kontur
  • som lockinrede i väskor och lådor. Den profilerade ytan håller ner produkten i väskan/lådan med ett milt tryck

Polyeter

Polyeter har en oregelbunden cellstruktur. Dess komfortegenskaper är goda och polyeter används därför ofta av möbel- och sängtillverkare. Som standard har vi vit, grå och mörkgrå polyeter och för elektronikförpackningar har vi dissipativ (’antistatisk’) och konduktiv polyeter. Samtliga i 23-24 kg/m³. Vi har även en flammskyddad polyeter med densitet 27 kg/m³.

Polyeter

Polyeter

Rosa med ESD egenskaper. Densitet 23 kg/m3. Exemplet på bilden är toppformat/profilierat

Polyeter

Polyeter

Vit med densiteten 23 kg/m3

Polyeter

Polyeter

Mörkgrå med densiteten 23 kg/m3

Polyester

Polyester har en regelbunden cellstruktur, något som ger ett styvare material jämfört med polyeter av samma densitet. Polyester är beständig mot olja, fett och syror och används bland annat till ljudabsorbenter, emballage, filter och tätningar. Polyester finns även med flammskyddade egenskaper.

Bulpren

Polyester med större celler används som filter. Cellernas storlek mäts i ppi – porer per tum. Ett högre ppi-tal innebär ett tätare filter som fångar mindre partiklar men också hindrar genomströmningen mer. Som standard har vi 10 ppi (störst porer; ca 3800-5200 µm celldiameter)  30 ppi (ca 1650-2150 µm celldiameter) och 60 ppi (minst porer; ca 740-1040 µm celldiameter).

Bulpren 10ppi

Bulpren 10ppi

Svart med densiteten 29 kg/m3

Bulpren 30ppi

Bulpren 30ppi

Svart med densiteten 25 kg/m3

Bulpren 60ppi

Bulpren 60ppi

Svart med densiteten 25 kg/m3

Bounded foam

’Bonded foam’ tillverkas av återvunna bitar av skumplast. Används bland annat för ljuddämpning, i emballage och i tekniska detaljer där god spänst önskas. 

Bounded foam

Bounded foam

Grå med densiteten 100 kg/m3