Temperaturindikatorer

För värmekänsligt gods används temperaturindikatorer som löser ut när temperaturen stiger över ett tröskelvärde. För köldkänsligt gods används temperaturindikatorer som löser ut när temperaturen sjunker under ett tröskelvärde.

Får godset bara skickas inom ett visst temperaturintervall – exempelvis +2 till +8 grader för vaccin – används två indikatorer: en som visar om +8 överskridits och en annan som visar om +2 underskridits.

Temperaturindikatorer placeras innanför ev isolerande innerförpackning (ex.vis. lådor av EPS/frigolit).

Temperaturindikatorer finns med många kombinationer av tröskelvärden. Nefab tillhandahåller temperaturindikatorer som en del av en förpackningslösning för temperaturkänsligt gods.

 

Kontakta oss för mer information om denna produkt.