Torkmedel

Torkmedel sänker den relativa luftfuktigheten genom att absorbera vattenångemolekyler från den omgivande luften. När den relativa luftfuktigheten sänks förhindras korrosion men även andra fuktighetsrelaterade problem undviks: mögel, dålig lukt, försvagad wellpapp etc.

För att läsa mer om huvudtyperna av torkmedel tryck här.

 

Datablad

TORKMEDELSMATTA TORKMEDELSPÅSE TORKMEDELSSTAV

 

Användningsinstruktioner

TORKMEDELSMATTA TORKMEDELSSTAV

 

Torkmedel - Standardsortiment 

Leveranstid 3 arbetsdagar med reservation för slutförsäljning

Absorpole

ArtikelnrBeskrivningStorlekKapacitet*Vikt/st (kg)
2502444

Absorpole container- torkmedelstav

1,2 kg absorbent < 2000 g** 1,4

*Absorberad vattenånga

**Maxvärde: Begränsas av behållarstorlek 2l respektive omgivande temperatur, luftfuktighet och hantering

Absorgel pouch

ArtikelnrStorlekKapacitet*Vikt/st (kg)
2423627 0,125 kg absorbent < 250 g** 0,125

*Absorberad vattenånga 

**Maxvärde: begränsas av omgivande temperatur, luftfuktighet och hantering

Absorgel blanket 

ArtikelnrBeskrivningStorlekKapacitet*Vikt/st (kg)
2423626 Absorgel torkmedelsmatta 1,2x0,44 m 2 kg absorbent < 4500 g**

2,1

*Absorberad vattenånga

**Maxvärde: begränsas av omgivande temperatur, luftfuktighet och hantering

Torkmedelspåsar med bentonitlera

ArtikelnrBeskrivningStorlekKapacitet*Vikt/st (kg)
1700071

Dammfritt enl. DIN55473B;

ESD godkänd

4U < 24 g** 0,14
1700072 16U < 96 g** 0,5

*Absorberad vattenånga

**Maxvärde: begränsas av omgivande temperatur, luftfuktighet och hantering

 

Om torkmedel:

Torkmedel baserade på kalciumklorid används framförallt i containrar för att sänka den relativa fuktigheten och förhindra korrosion och droppande kondens från containertaket nattetid. De torkar inte lika torrt som torkmedel baserade på bentonitlera eller silica gel, men ändå tillräckligt torrt för att förhindra korrosion. Istället har dessa torkmedel en annan viktig fördel: deras kapacitet att absorbera vattenånga motsvarar flera gånger deras egenvikt. Torkmedel baserade på kalciumklorid är därför ett bra val när fuktighet kontinuerligt tillförs från omgivningen – som i en container – eller i en transportförpackning när godset inte kan omslutas av en svetsad barriärfolie. Torkmedel baserade på kalciumklorid har en sluten plastbehållare eller en tillsats av stärkelse som förhindrar att absorberat vatten och natriumklorid når omgivningen. 

Containertorkmedel, absorpole, frakt, torkmedel

6 Absorpole hängande i 20' container. Ifall gods eller emballage innehåller mycket fukt (exempelvis blöta pallar och/eller jordbruksprodukter) kan mängden behöva ökas till 10 Absorpole per 20'.

Torkmedel med bentonitlera eller silica gel som aktiv substans används tillsammans med en svetsad barriärfolie som omsluter godset. Detta förhindrar att den vattenånga som torkmedlet absorberat ersätts av ny vattenånga från omgivningen. Torkmedel med bentonitlera eller silica gel uppnår mycket låg relativ fuktighet, medan kapaciteten är begränsad: de kan absorbera vattenånga motsvarande ca 20% av sin egenvikt. Nefabs torkmedel är baserade på bentonitlera och har ett dissipativt hölje; dvs. de kan packas med elektronik och andra produkter som tar skada av statisk elektricitet. 

Komplementprodukter