Certifikat

ISPM 15 märkning av trä

Nefab levererar ISPM 15 - märkt trä som kan exporteras över hela världen.

Certifikaten från de fabriker som producerar största delen av våra träemballage är länkade nedan.

För att läsa mer om ISPM 15 märkning och vad som krävs klicka här!

Nefab Packaging Alfta

Nefab Packaging Estland

Nefab Packaging Skultuna

Nefab Trio Emballage

Nefab Edge Emballage

ISTA Certifierat Laboratorium

I vårt certifierade labb i Runemo har vi möjlighet att utföra förpackningstester i enlighet med ISTAs riktlinjer och regler. Nefab har certifierade labb i länderna: Sverige, Nederländerna, Kina och Indien

ISTA CERTIFIKAT - Sverige