Historia

Nefabs historia

Nefab har genomgått stora förändringar sedan det grundades på 1920-talet. Företagsandan är densamma, en platt organisation med korta beslutsvägar. Den största skillnaden som varit är att ha gått från ett lokalt produktionsorienterat bolag till att idag vara ett marknadsorienterat globalt serviceföretag.

Produktionsfokus

Nefab grundades 1923 när Siguard Nordgren startade en snickeriverkstad i Ovanåker, Hälsingland. 1949 var produktionen främst inriktade på brödlådor gjorda av plywood och bandstål, vilket också har kommit att bli "Nefablådan".

Produktfokus

Under 1960-talet utvecklades en vikbar exportförpackning, VikEx (idag ExPak), tillsammans med L.M. Ericsson. Nefabs låda blir nu mer eller mindre standard inom telekomindustrin. Samtidigt under denna period utvecklas de första returförpackningarna av Nefab, också de i samarbete med L. M Ericsson.

Marknadsfokus

I början av 1980-talet började Nefab vidga sina vyer och titta på marknader utanför Sverige. Expansionen började med den Europeiska marknaden som spred sig vidare till Nord- och Sydamerika samt Asien. Nefab strävar hela tiden efter att vara lokalt närvarande för globala kunder.

Marknad och tjänstefokus

Under senare delen av 1990-talet ändrade företaget inriktning för att ännu bättre kunna möta kundernas krav. Nefab började sträva efter att leverera kompletta förpackningslösningar till globala kunder. Detta skulle ske genom att alltid vara lokalt närvarande på marknader där kunderna fanns. Det ledde till att Nefab expanderade till än fler marknader, både genom strategiska förvärv av nya partners med kompletterande kunskaper samt organisk tillväxt.