Miljö

Nefab erbjuder gröna förpackningar

Initiativet för ett förpackningsföretag att ta klivet från dagens situation till att förbli ett grönt företag är ett stort steg. Vi på Nefab jobbar med ständiga förbättringar för en grönare miljö och har därför avsatt stora resurser för att genomföra detta.

Förpackningsutveckling bidrar till bättre miljö

Dagens samhälle har ett ökat krav på specialisering vid utbyte av gods och service över långa distanser. Produkter måste ges möjlighet att transporteras och samtidigt som vi måste tänka på att bruka så lite miljöresurser som möjligt. Med all respekt så kan rätt designad förpackning bidra till minskad mijlöbelastning. Först och främst måste produkten skyddas från skador under transport och vid lagring samtidigt som belastningen på miljön skall vara så liten som möjligt. Det ökade miljömedvetandet i samhället medför att rätt anpassad förpackning efterfrågas i allt större utsträckning, vilket vi tycker är väldigt bra.

Miljön - utmaningar för ett förpackningsföretag

Förpackningar som är introducerade på marknaden måste, i tillägg till det som redan är fastställt, fullfölja ett antal grundläggande krav:

  • Förpackningen skall vara tillverkad genom att förbruka så lite material som möjligt för att minimera användandet av råvara och minimera onödig miljöpåverkan i samband med transporter.
  • Förpackningen skall tillverkas utan användning av kemiska gifter som kan nå ut till naturen.
  • Förpackningen får inte vara angripen av skadliga insekter (ISPM 15).
  • Förpackningen skall vara 100 procent återvinningsbar.
  • Återvinningsbara förpackningar skall användas där logistiska situationer tillåter detta.

I linje med kraven ovan jobbar vi på Nefab ständigt för att utveckla miljlvänliga och kundunika förpackningar och vi hjälper dig att lösa din förpackningssituation.