• 1000x500-Front-page-pooling.jpg

Nefab Pooling - Ökad lönsamhet från första dagen.

Affärslivet blir allt mer komplext. Globalisering, höga kundkrav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande samt lägre marginaler påverkar alla verksamheter – oavsett industri. Nefab Pooling är ett effektivt verktyg för dig som vill skapa ökad lönsamhet genom ett strukturerat hållbarhetsarbete. Med Nefab Pooling hyr du returförpackningar, direkt från oss. Vi har skapat ett strategiskt nätverk av lager över hela Sverige och Europa, som säkerställer närhet och snabba leveranser till just din verksamhet. Fördelarna är många: du slipper att låsa kapital samtidigt som du minimerar materialförbrukning och koldioxidavtryck. Med vår hjälp kan du också tydligt redovisa förpackningarnas ursprung och miljöpåverkan, för ökad konkurrenskraft i affären.