• 1000x500-Returflöde.jpg

Hur fungerar pooling?

  1. Vi tillgodoser ert förpackningsbehov med utgångspunkt i det lager som finns närmast din verksamhet. Du betalar enbart för de förpackningar som används. Om du till exempel behöver 100 förpackningar under 30 dagar, så avser kostnaden endast denna period. Exempel: Totalt pris = 100 förpackningar x 30 dagar x Hyrpris
  2. Vi kundanpassar lösningen med hänsyn till din leveranskedja. Efter att du levererat ut till kunderna finns till exempel möjligheten att låta kunderna överta hyrkostnaderna under tiden som de använder förpackningarna.
  3. Era kunder kan i sin tur fortsätta att skicka vidare förpackningarna, och därmed hyrkostnaderna, till sina kunder, beroende på hur deras leveranskedja ser ut.
  4. Efter slutanvändning hämtar vi upp förpackningarna ute hos kunderna samt utför rutinmässig kvalitetskontroll, rengöring och reparation.

Nefab Pooling är en lösning som ger din verksamhet optimal flexibilitet. Istället för att binda kapital i egna förpackningar kan du, baserat på efterfrågan, hyra förpackningar när du vill, i så stora kvantiteter som du önskar. Du slipper också att planera för omhändertagande och återvinning i slutet av förpackningscykeln. Ett miljövänligt och lönsamt alternativ till envägsförpackningar.