Marknadsledande returförpackningar för alla ändamål

RePak L - Pålitlig, stark och klimatsmart

RePak L tillverkas i kraftig björkplywood och är en av marknadens mest beprövade förpackningar. RePak L är den idealiska lösningen för returflöden och tål överstapling på upp till 7 ton – samtidigt som den är hopfällbar för optimerad lagring och transport. Väl hopfälld är den endast 2 cm högre än en standardpall. Den genomsnittliga livslängden är hög och en RePak L-förpackning håller för återanvändning i mer än 100 cykler. Förpackningen är också IPPC-certifierad och är därmed godkänd för export till alla länder. Genom att välja RePak L (100 leveranser) framför en envägsförpackning kan du bidra till att minska sopberget med 2,5 ton… 

RePak L Plast - För höga hygienkrav

RePak L tillverkas även i plast och är då en lämplig lösning vid höga hygienkrav.  Förpackningarna är mycket enkla att tvätta och hålla rena. RePak L klarar en överstapling på 4 ton och är hopfällbar för optimal lagring och transport. I hopfällt läge är förpackningen endast 2 cm högre än en standardpall. Förpackningen har en hög genomsnittlig livslängd och kan återanvändas i fler än 100 cykler. Precis som motsvarande plywoodförpackning är lösningen ett bra miljöalternativ då den möjliggör en markant minskning av koldioxidutsläpp, jämfört med engångsförpackningar.

LogPak - Robust modullösning med hög flexibilitet

LogPak är en klassisk förpackningslösning för mindre känsliga produkter, som används av många kunder med höga krav på flexibilitet. LogPak består av pall, träkragar, lock och är en robust modullösning med hög genomsnittlig livslängd och kan återanvändas i mer än 100 cykler. Förpackningen är IPPC- certifierad och är därmed godkänd för export till alla länder.