Pack Audit

Förpackningsrevision (Pack Audit) är en strukturerad metod för att förbättra både förpackningar och de processer som påverkas av dem i syfte att sänka totalkostnaden och minska miljöpåverkan.

Förpackningsrevision (Pack Audit) är en strukturerad metod för att förbättra både förpackningar och de processer som påverkas av dem i syfte att sänka totalkostnaden och minska miljöpåverkan.

Process

En Pack Audit följer en fördefinierad process: 

1. Pre-Audit möte

Nefab och kunden granskar det aktuella förpackningssortimentet och packningsprocessen samt fastställer omfattningen och inriktningen av den kommande förpackningsrevisionen. Resultatet av detta möte presenteras av Nefab som en förstudie och ett förslag till ett komplett revisionspaket. Detta steg görs för att fastställa de potentiella förbättringar som kan uppnås.

2. Pack Audit workshop

Under steg två sker en fullständig översyn av alla produkter, deras förpackningar, packningsprocesser och relaterade logistikflöden. Syftet med detta steg är att samla in data och information som gör det möjligt för Nefab att föreslå optimerade lösningar, med produktskydd och den totala kostnaden för logistik i beaktande.

3. Nykonstruktion och optimering

Utifrån den data som samlats in under föregående steg kan Nefab utveckla nya förpackningar och analysera deras effekter på totalkostnaden. I detta steg använder våra ingenjörer en uppsättning verktyg som stöder konstruktion, last- och fraktoptimering samt totalkostnadsanalys. Lösningen levereras som ett 3D-designkoncept vilket gör det möjligt för kunden att visualisera den optimerade kompletta förpackningslösningen.

4. Rapportering av förpackningsrevisionen

Det slutliga resultatet av programmet är en revisionsrapport. I rapporten beskrivs de nuvarande totala kostnaderna för logistik, föreslagna förpackningslösningar och deras inverkan på den totala kostnaden. Testrapporter, förpackningsinstruktioner, prover med mera kan också vara en del av rapporten, beroende på omfattningen av projektet.