• 1000x500-Förpackningsutveckling.gif

Förpackningskonstruktion

Förpackningens konstruktion påverkar inte bara produktskyddet och kostnaden för förpackningsmaterialet, utan den har också en betydande inverkan på transportkostnaderna, lagerutrymmet och tidsåtgång och ergonomi vid i- och urpackning.

 

Med över sextio års erfarenhet inom förpackningsindustrin har Nefab en unik position i branschen och är medvetna om att en optimerad förpackningskonstruktion sparar kostnader genom hela leveranskedjan.

Hur Nefab kan hjälpa

Som ett ledande ingenjörsföretag inom förpackningsindustrin utvecklar vi förpackningslösningar som optimerar den totala kostnaden för logistik med minimal miljöpåverkan.

Ditt kundvärde

Nefab kan erbjuda ett brett nätverk med över hundra ingenjörer som arbetar över hela världen inom olika specialistområden och förpackningsmaterial.                                       

 

 Exempel på delar i en förpackningsutveckling:

 

Materialoberoende

Även om vårt ursprung är tillverkning av plywoodlådor så arbetar vi förutsättningslöst med de material och konstruktioner som är lämpliga för den aktuella produkten och dess hantering, transport och lagring.

 

Lastoptimering

En lastoptimering kan innefatta många olika delmoment:

  • förpackningsstorlek och packmönster i relation till standardiserade pallar, containrar eller fordon
  • möjliggörande av optimal överstapling under transport och lagring genom att välja rätt mått och rätt styrka på förpackningen
  • optimerad inredning gör att produkterna kan packas tätare, lättare tillgängliga och/eller i rätt sekvens för urpackningen

 

Konceptdesign

Nya förpackningsförslag kommuniceras med våra kunder genom 3D-konceptpresentationer av förpackningen och hur packningen kommer gå till. Dialogen kan ske genom skärmdelning eller vid besök på plats hos kund.

 

Cost take out

Genom att jämföra och analysera våra kunders förpacknings- och logistikprocesser idag med den inverkan som Nefabs föreslagna förpackning har, kan vi ofta kvantifiera betydande kostnadsbesparingar. Se vår film om Cost Take Out på Vimeo.

 

Finita element-metoden

Nefab erbjuder FEM-analys av förpackningar i syfte att undersöka de påfrestningar som godset och hanteringen – exempelvis slingning – utövar på förpackningen. FEM-analys används oftast i samband med stålracks och avancerade pallar för tunga laster. 

 

Testning i förpackningslab

Nefab har fyra ISTA-certifierade förpackningslaboratorier i världen som kan validera konstruktioner med avseende på vibration, kompression, fall, accelerometer, stötar, klimat och lutning.

 

Prototypframtagning och provpackning

Vi tillverkar ofta prototyper och provpackar dem på plats hos kund för att fånga upp de sista finjusteringar som produktmåttstoleranser eller tidigare okända moment i packningsprocessen kan orsaka.

 

Testsändning

Om kunden önskar göra en testsändning kan Nefab hjälpa till att utvärdera förpackningen när den kommer fram till mottagarlandet.

 

Iterativ konstruktion

Om labtest, provpackning eller testsändning visat att förpackningens konstruktion går att förbättra ytterligare så gör våra tekniker det.

 

Förpackningsinstruktion

En förpackningsinstruktion gör att också lösningar med många komponenter blir enkel att använda. Om så önskas skriver vi instruktionen i era dokumentmallar.