Miljöanalys

Nefab erbjuder omfattande miljö- och livscykelsanalyser av förpackningar.

Hur Nefab kan hjälpa

Hur kan vi minska vår miljöpåverkan? Kan användningen av returförpackningar minska deponering och kostnad? Nefabs miljöanalys ger dig svaren.

Ditt kundvärde

Det behöver inte kosta mer att vara grön. I de flesta fall när vi optimerar förpackningar minskar vi både kostnaderna och miljöpåverkan.                                                                

Livscykelsanalys

Med hjälp av Nefab GreenCALC kan du kvantifiera, jämföra och minska dina förpackningars miljöpåverkan. Med GreenCALC stödjer vi våra kunders hållbarhetsinitiativ.

Läs mer här

Förstudie av returförpackningssystem

Engångsförpackningar eller returförpackningar? Nefabs analys av kundens leveranskedja ger en tydlig bild av de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med returförpackningar.