• 1000x500-Testlabb-1.jpg
  • 1000x500-Testlabb-2.jpg
  • 1000x500-Testlabb-3.jpg
  • 1000x500-Testlabb-4.jpg
  • 1000x500-Testlabb-5.jpg

Testning

Nefab har möjlighet att validera dina förpackningslösningar över hela världen. Vi kan erbjuda konstruktion, prototyper, transporttest och avancerade simuleringar. 

Hur Nefab kan hjälpa dig

Vi kan erbjuda prototyper och testning i en av våra egna testanläggningar, eller tillsammans med andra certifierade laboratorier

Ditt kundvärde

Med Nefab får du prototyptillverkning, konstruktion och emballagetest under ett och samma tak – ett enkelt och effektivt sätt att förkorta din tid till marknaden.

Varför emballagetest?

Om man sparar in på en förpackning genom att välja svagare, tunnare material och plocka bort delar av innerförpackningen så kommer resultatet till slut bli för klent för den transport, hantering och lagring som förpackningen ska skydda produkten inuti mot. Resultatet blir att kostnaderna för reklamationer ökar.

Konstruerar man å andra sidan en förpackning som är bättre än vad som krävs undviker man dessa reklamationer, men betalar för mycket för inköp av förpackningar.

Rätt avvägning mellan reklamationskostnader och inköpskostnader för förpackningar ger lägst totalkostnad.

Optimal packning vs kostnad

För att fastställa vilken som är den enklaste förpackningen som klarar påfrestningarna från transport, hantering och lagring – och ger dig lägst totalkostnad – behöver man testa dem i laboratorium enligt vedertagna standarder för emballageprovning. 

 

Våra testlabb

Sverige

ISTA-certifierad. Testkapacitet: vibration, kompression, fall, accelerometer, stötar, klimat och lutning.

Nederländerna

ISTA-certifierad. Testkapacitet: vibration, kompression, fall, accelerometer, stötar, klimat och lutning.

Kina

ISTA-certifierad. Testkapacitet: kompression, fall, lutning och stötar.

Indien

ISTA-certifierad. Testkapacitet: vibration, kompression, fall, accelerometer, stötar, klimat och lutning.

USA

ISTA-certifierad. Testkapacitet: vibration, kompression, fall, accelerometer, stötar, klimat och lutning

TEST STANDARDER

Val av transporttest kan vara svårt. Vänd dig till oss på Nefab så kan vi hjälp dig hitta rätt teststandard med utgångspunkt i din produkt och distributionssätt.

En översikt av några av de standarder för emballageprovning vi erbjuder:

 

ISTA 3 SERIEN

ISTAs 3-serie innebär en total simulering av verkligheten. Det finns 6 olika tester beroende på förpackningsstorlek, packsätt och vilken slags distribution som används. Den generella simuleringen innehåller klimattest, vibration, fall, stötar, kompression och även truckhantering.

 

ISTA 2 SERIEN

Denna serie innehåller 3 olika tester beroende på vikt av produkten. Detta är inte en full simulering av verkligheten som 3-serien. Den innehåller delar av en full simulering men även fokus på ett specifikt problemområde med syfte att utvärdera olika förpackningskoncept mot varandra.

 

ISTA 1 SERIEN

Det finns 7 olika tester beroende på storlek på förpackning och hur det är packat. Testerna undersöker förpackningens styrka visavi ett begränsat antal yttre faktorer. Vanligtvis simuleras fall, stötar och vibration, men kompression kan ingå. Detta är ingen simulering av verkligheten utan enskilda tester för att kunna utvärdera två förpackningskoncept mot varandra.

 

ASTM 4169

En teststandard för simulering av verkligheten för olika distributionsflöden. Totalt 18 olika testmetoder beroende på vikt, distributionssätt samt om det är palleterat eller ej. Testerna innehåller vibration, fall, stötar, kompression. Tillval såsom klimattest och truckhantering är möjliga.

 

Mer om testmetoderna går att läsa på ISTAs hemsida som går att hitta här.