• CratePak1.png
  • CratePak2.png
  • CratePak3.png

CratePak

CratePak, ağaçtan yapılmaktadır. Plastik köşeleri hem güçlü hem de kolay kullanılmasını sağlar. Ambalaj düz şekilde yüklenir ve kurulum için çiviye gerek yoktur. CratePak, 4m3'e kadar hacimler için dizayn edilmiştir ve palet maksimum ağırlıklı farklı tonajlar için yapılmıştır.

Çivi kullanmadan, kurulumu ve sökülmesi, kolay ve hızlıdır. CratePak, güvenli ve daha sessiz çalışma ortamı sağlar ve büyük ürünler için efektif ambalaj çözümü sunar. 

CratePak, performası etkilenmeksizin defalarca açılıp kapatılabilir. Geleneksel ağaç-çivi sandıkları ile karşılaştırıldığında zaman ve maliyet açısından daha efektiftir. Sonuç  olarak yüksek ürün koruması sağlayan, kullanımı kolay, daha güvenli ve sessiz çalışma ortamı sunan bir ambalajdır.