NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

Nhiệm vụ của bạn là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi phát triển các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh được tối ưu hóa để giảm tổng chi phí và tác động môi trường trong chuỗi cung ứng của bạn. Với khả năng cung cấp và kỹ thuật toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi phục vụ bạn ở mọi nơi trên thế giới.

TIẾP CẬN TỔNG CHI PHÍ

Cách tiếp cận tổng chi phí của chúng tôi đảm bảo rằng bao bì được tối ưu hóa, giảm tổng chi phí trong chuỗi cung ứng của bạn 

Đọc thêm

THIẾT KẾ ĐA VẬT LIỆU

Với khả năng thiết kế và thử nghiệm đa vật liệu của chúng tôi, chúng tôi có thể phát triển các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh cho bất kỳ sản phẩm nào.

Đọc thêm

CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU

Thêm nữa, năng lực cung ứng và dịch vụ toàn cầu đảm bảo chúng tôi luôn có mặt để cung cấp sự hỗ trợ tại chỗ và sự hợp tác toàn cầu

Đọc thêm

ĐỀ XUẤT CỦA CHÚNG TÔI

Đề xuất của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi thiết kế, phát triển và cung cấp các sản phẩm bao bì và các dịch vụ bổ sung nhằm giảm tổng chi phí cho hậu cần và bảo vệ sản phẩm cũng như giảm tác động môi trường của bạn.

GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI CỦA BẠN

Các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh của chúng tôi được tối ưu hóa cho từng khách hàng riêng biệt. Các giải pháp đóng gói và vật liệu đóng gói được lựa chọn dựa trên tình hình và yêu cầu của họ.

Đọc thêm

SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI

Sản phẩm đóng gói của chúng tôi được tối ưu hóa để giảm tổng chi phí của khách hàng trong khi giảm thiểu tác động môi trường của chúng.

Đọc thêm

DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI

Các dịch vụ đóng gói của chúng tôi được thiết kế để đơn giản hóa quy trình sản xuất của khách hàng, giảm chi phí sản xuất, giải phóng thời gian và vốn.

Đọc thêm

TƯ VẤN ĐÓNG GÓI

Chuyên môn sâu rộng về thiết kế bao bì và giảm chi phí là một phần của giải pháp đóng gói hoàn chỉnh, nhưng cũng được cung cấp như một dịch vụ tư vấn độc lập 

Đọc thêm

YÊU CẦU ĐÓNG GÓI 

Các yêu cầu đóng gói cho sản phẩm của bạn là gì? Với chuyên môn của chúng tôi trong bao bì, thiết kế bao bì và khả năng của chúng tôi để xác nhận và phê duyệt các giải pháp, chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp với yêu cầu của bạn.

Đọc thêm

ĐÓNG GÓI VẬN CHUYỂN

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để cung cấp cho bạn giải pháp đóng gói vận chuyển tốt nhất có thể cho các sản phẩm của bạn

Đọc thêm