Năng lực của chúng tôi

Nhiệm vụ của bạn là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi phát triển các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh được tối ưu hóa để giảm tổng chi phí và tác động môi trường trong chuỗi cung ứng của bạn. Với khả năng cung cấp và kỹ thuật toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi phục vụ bạn ở mọi nơi trên thế giới.

Tổng chi phí tiếp cận

Phương pháp tiếp cận tổng chi phí của chúng tôi đảm bảo rằng bao bì được tối ưu hóa, giảm tổng chi phí trong chuỗi cung ứng của bạn.

Kỹ thuật đa vật liệu

Với khả năng kỹ thuật đa nguyên liệu của chúng tôi, chúng tôi lựa chọn và kết hợp các vật liệu đóng gói để xây dựng giải pháp thích hợp, hoàn chỉnh nhất cho từng trường hợp.

Cung cấp & Dịch vụ toàn cầu

Khả năng cung cấp và dịch vụ toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ địa phương và sự phối hợp toàn cầu, cho dù bạn ở đâu.

Giải pháp đóng gói của bạn

Nefab cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh. Chúng tôi cung cấp tất cả các thành phần cần thiết để tạo ra giải pháp đóng gói hoàn chỉnh của bạn.

Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các giải pháp đóng gói của chúng tôi. Chúng tôi có chi nhánh trên toàn thế giới và cung cấp cả hỗ trợ tại địa phương cũng như sự phối hợp toàn cầu.

Thông tin liên hệ