CÔNG TY ĐÓNG GÓI TOÀN CẦU

Khả năng cung cấp và dịch vụ toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ tại địa phương và sự phối hợp toàn cầu, cho dù bạn ở đâu.

Điều đó hoạt động như thế nào?


SỰ HIỆN DIỆN TOÀN CẦU

 

 

Với một mạng lưới bao gồm hơn 30 quốc gia Nefab có thể cung cấp dịch vụ tại chỗ cho tất cả các khu vực công nghiệp chính trên thế giới. Thêm vào đó, các nhóm toàn cầu của chúng tôi cho phép phối hợp và hỗ trợ để cải thiện việc đóng gói và hậu cần cho các khách hàng đa quốc gia.

MẠNG LƯỚI KỸ THUẬT

 

 

Với mạng lưới kỹ thuật trên toàn thế giới gồm hơn 100 kỹ sư trải dài khắp Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu, bí quyết của Nefab luôn gần gũi với khách hàng. Chúng tôi có thể nhanh chóng giải quyết các thách thức về đóng gói mà khách hàng phải đối mặt trong thị trường nội địa hoặc các điểm đích xuất khẩu của họ.

 

NỀN TẢNG CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ

 

 

Nền tảng cung cấp và dịch vụ toàn cầu của chúng tôi bao gồm khoảng 100 đơn vị sản xuất và dịch vụ. Những điều này, kết hợp với mạng lưới nhà cung cấp trên toàn thế giới, đảm bảo rằng khách hàng có thể có các sản phẩm và dịch vụ được phân phối theo nhu cầu của họ ở mọi nơi trên thế giới.  

Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về giải pháp đóng gói. Chúng tôi có cơ sở tại khắp nơi trên thế giới và có thể cung cấp dịch vụ tại địa phương cũng như sự phối hợp toàn cầu

THÔNG TIN LIÊN HỆ