KỸ THUẬT ĐA VẬT LIỆU

Với khả năng kỹ thuật đa vật liệu của chúng tôi, chúng tôi lựa chọn và kết hợp các vật liệu đóng gói để xây dựng giải pháp hoàn chỉnh phù hợp nhất cho từng trường hợp

Điều đó hoạt động như thế nào? 

 

SẢN PHẨM

 

 

Một hoặc nhiều sản phẩm cần phải được vận chuyển từ A đến B, và khi chúng đến Bcác tính chất và đặc điểm bề ngoài của sản phẩm phải được bảo toàn. Dựa trên độ nhạy của sản phẩm - cần phải thiết kế bảo vệ đầy đủ.

 

KHO VẬN

 

 

 

Trong chuỗi cung ứng, giữa điểm A và điểm B, các sản phẩm sẽ đi qua một số bước xử lý và chế độ vận chuyển hàng hóa. Chế độ vận chuyển và hệ thống xử lý sẽ tạo ra những cú sốc và rung lắc. Độ ẩm và nhiệt độ sẽ thay đổi theo thời gian. Tất cả các vấn đề đó cần được giải quyết.

 

GIẢI PHÁP

Với khả năng kỹ thuật đa vật liệu của Nefab, chúng tôi tạo ra sự bảo vệ sản phẩm được tối ưu hóa cho chuỗi cung ứng. Các giải pháp thiết kế và thử nghiệm của đội kỹ thuật của chúng tôi trong các vật liệu như gỗ, ván ép, tôn, nhựa, thép và các kết hợp của chúng, hay bất cứ điều gì được yêu cầu để cung cấp giải pháp tối ưu trong từng trường hợp. 

Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về giải pháp đóng gói. Chúng tôi có cơ sở tại khắp nơi trên thế giới và có thể cung cấp dịch vụ tại địa phương cũng như sự phối hợp toàn cầu 

THÔNG TIN LIÊN HỆ