TIẾP CẬN TỔNG CHI PHÍ

Phương pháp tiếp cận tổng chi phí của chúng tôi đảm bảo rằng công tác đóng gói được tối ưu hoá, giảm tổng chi phí của cả chuỗi cung ứng

Điều đó hoạt động như thế nào

 

VẬN CHUYỂN

 

 

 

Bằng cách tối ưu hóa thiết kế bao bì cho chuỗi cung ứng, Nefab có thể giảm chi phí vận chuyển tổng thể cho bạn. Với các giải pháp đóng gói phù hợp, bạn có thể phù hợp với nhiều sản phẩm hơn vào từng lô hàng, container và xe tải, và do đó tiết kiệm chi phí vận chuyển.

 

THAO TÁC

 

 

 

Một giải pháp đóng gói nên có mộ quy trình đóng gói và tải hàng an toàn, dễ dàng và nhanh chóng. Với môi trường làm việc được cải thiện và thời gian xử lý giảm, bạn có thể tập trung vào các quy trình cốt lõi của mình thay vì đóng gói và bao bì.

 

QUẢN TRỊ

 

 

Với các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh của chúng tôi, các dịch vụ phân phối đúng giờ (JIT) và các dịch vụ Kiểm kê Nhà cung cấp (VMI), bạn có thể tận hưởng kế hoạch phân phối được cải thiện và biến chi phí cố định thành biến đổi. Đồng thời, vốn lưu động cũng có thể giảm.

 

BẢO VỆ SẢN PHẨM

 

 

 

Trên đường vận chuyển, bao bì bảo vệ hàng hóa khỏi những nguy cơ trong suốt chuỗi cung ứng. Rất dễ dàng để xây dựng một giải pháp đóng gói đủ chắc chắn. Nhưng một giải pháp thông minh là một giải pháp có thể đáp ứng yêu cầu với mức tối thiểu của vật liệu, do đó tối ưu hóa chi phí cho bao bì, thiệt hại và yêu cầu bồi thường.

 

LƯU KHO

 

 

Bằng cách thiết kế các giải pháp đóng gói có thể xếp lại, với hệ số lấp đầy tối ưu và khả năng xếp chồng, Nefab cho phép bạn tiết kiệm không gian trong khu vực tiếp nhận cũng như trong nhà kho, đối với hàng hóa thành phẩm.

  

MÔI TRƯỜNG

 

 

Việc lựa chọn vật liệu đóng gói sẽ tác động đến việc quản lý chất thải và chi phí xử lý chất thải, nên được coi là một phần của tổng chi phí cho một giải pháp đóng gói. Nefab thiết kế các giải pháp đóng gói làm giảm tác động môi trường tổng thể trong sản xuất, vận chuyển và xử lý sau khi kết thúc sử dụng.

Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về giải pháp đóng gói. Chúng tôi có cơ sở tại khắp nơi trên thế giới và có thể cung cấp dịch vụ tại địa phương cũng như sự phối hợp toàn cầu

THÔNG TIN LIÊN HỆ