Tư vấn đóng gói

Bao bì là sản phẩm chiến lược của Nefab. Chúng tôi liên tục phát triển bí quyết và khả năng của mình để cung cấp cho khách hàng các giải pháp đóng gói nhằm cải thiện doanh nghiệp của họ. Chuyên môn của chúng tôi về thiết kế bao bì và hậu cần đóng gói là một phần của các giải pháp chúng tôi cung cấp, nhưng cũng có thể được cung cấp như một dịch vụ tư vấn riêng biệt.

 

Dịch vụ kỹ thuật

Nefab có Trung tâm Kỹ thuật và các cơ sở thử nghiệm ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á và chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết kế và xác nhận các giải pháp mới hoặc hiện có. Dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi bao gồm đóng gói, kiểm tra trong phòng thí nghiệm, cũng như Phân tích phần tử hữu hạn.

Packaging Design FEA Testing

Phân tích môi trường

Chúng tôi cung cấp phân tích toàn diện về môi trường và vòng đời của các giải pháp đóng gói. Đối với khách hàng của chúng tôi, điều này cung cấp một cái nhìn rõ ràng về tác động môi trường của các giải pháp đóng gói của họ cũng như các giải pháp thay thế để giảm lượng khí thải carbon của họ.

LIFE-CYCLE ANALYSIS 

Chương trình tối ưu hóa

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc cải thiện các tình huống đóng gói của khách hàng. Với chương trình tối ưu hóa của chúng tôi, chúng tôi phân tích tình hình hiện tại thông qua các quy trình và công cụ được xác định trước và các giải pháp đóng gói tái cấu trúc giúp giảm tổng chi phí hậu cần của bạn.

PACK AUDIT 

Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các giải pháp đóng gói của chúng tôi. Chúng tôi có chi nhánh trên toàn thế giới và cung cấp cả hỗ trợ tại địa phương cũng như sự phối hợp toàn cầu.

Thông tin liên hệ