Phân tích môi trường

Nefab cung cấp phân tích toàn diện về vòng đời và tác động môi trường của giải pháp đóng gói

Nefab có thể giúp bạn như thế nào

Làm thế nào chúng ta có thể giảm được tác động môi trường? Việc sử dụng bao bì tái sử dụng có giảm được chi phí môi trường không? Phân tích môi trường của Nefab sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời.có.

Giá trị mang lại cho khách hàng

Không cần quá tốn kém để trở nên thân thiện với môi trường hơn. Trong hầu hết các trường hợp khi chúng tôi tối ưu hóa các giải pháp đóng gói - chúng tôi giảm cả chi phí và tác động môi trường

Phân tích vòng đời

Bằng cách sử dụng Nefab GreenCALC, chúng tôi có thể định lượng, so sánh và giảm tác động môi trường của các giải pháp đóng gói. Bằng cách này, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các sáng kiến phát triển bền vững của riêng họ.

Nghiên cứu khả thi

Bao bì một chiều hoặc hệ thống tái sử dụng? Phân tích các chuỗi cung ứng khách hàng của Nefab đưa ra một bức tranh rõ ràng về các lợi ích về môi trường và tài chính của một hệ thống đóng gói có thể tái sử dụng.

Sustainability

Tính bền vững

Vào những năm 1940, Nefab được thành lập ở Runemo, một vùng rừng xa xôi và dày đặc ở phía bắc Thụy Điển. Chăm sóc các nguồn lực xung quanh chúng tôi luôn là một phần tự nhiên trong cách sống của chúng tôi. Tính bền vững là một phần quan trọng và tích hợp trong việc cung cấp cho khách hàng của Nefab.

Hãy đọc thêm phần Tiếng Anh