Chương trình tối ưu hóa

Chương trình tối ưu hóa của Nefab được phát triển để mang lại giá trị cao nhất có thể cho khách hàng.

Nefab có thể giúp bạn như thế nào

Nefab có nhiều kinh nghiệm trong việc cải thiện các giải pháp đóng gói của khách hàng bằng cách phân tích tình hình và chuỗi cung ứng của họ bằng các quy trình và công cụ được xác định trước.

Giá trị mang lại cho khách hàng

Cung cấp một cái nhìn rõ ràng về giải pháp đóng gói hiện tại của khách hàng, và những cải tiến và tiết kiệm có thể đạt được trong khi duy trì cùng một mức độ bảo vệ sản phẩm.

Pack Audit (Kiểm toán đóng gói)

Trong quá trình kiểm toán đóng gói, Nefab xem xét tất cả các thành phần và quy trình khác nhau trong quy trình đóng gói và hậu cần của khách hàng để đánh giá và xác định các cơ hội để giảm tổng chi phí hậu cần

Tiêu chuẩn hó đóng gói

Tiêu chuẩn hóa đóng gói mang lại lợi ích cho khách hàng bằng cách giảm số lượng các mặt hàng đóng gói duy nhất được sử dụng trong một công ty. Các công cụ tối ưu hóa của Nefab được sử dụng để tìm số dư phù hợp giữa số lượng kích thước duy nhất và tổng khối lượng bao bì. Các cải tiến có thể được thực hiện thông qua các mẫu đóng gói được cải tiến, tăng khả năng xếp chồng và kích thước lô lớn hơn.Quá trình này cũng đơn giản hóa việc mua sắm và lập kế hoạch cung cấp bao bì.