Yêu cầu đóng gói

Các yêu cầu đóng gói cho sản phẩm của bạn là gì? Với chuyên môn của chúng tôi trong bao bì, thiết kế bao bì và khả năng của chúng tôi để xác nhận và phê duyệt các giải pháp, chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp với yêu cầu của bạn.

Contact us

Liên hệ với chúng tôi 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các giải pháp đóng gói của chúng tôi. Chúng tôi có chi nhánh trên toàn thế giới và cung cấp cả hỗ trợ tại địa phương cũng như sự phối hợp toàn cầu.

Thông tin liên hệ