Pakendiaudit

Alati muutuvas ja konkurentsivõimelises ärikeskkonnas on paljudes tööstusharudes tavaliseks probleemiks vajadus optimeerida pakendeid ja vähendada logistikakulusid. Nefabi äsja välja töötatud pakendiaudit pakub meetodit, mis hindab üle olemasolevad protsessid, selgitamaks välja potensiaalsed kohad, kus oleks võimalik kulusid vähendada. Kasutades programmisiseseid tööriistu arvutavad Nefabi spetsialistid teie potentsiaalsete säästude väärtuse. Seda teenust pakutakse konsultatsiooniks kas projekti hinna alusel või jagatud kokkuhoiu meetodi abil.

 1. Eelkontrolli koosolek

Nefab ja klient hindavad praegust pakendimaterjali ja pakendamisprotsessi ning sellest lähtuvalt määratlevad eelseisva programmi ulatuse ja fookuse. Siis esitab Nefab eelauditi aruande ja kogu paketti käsitleva auditi ettepaneku, mida hilhem kasutatakse võimalike täiustuste kindlakstegemiseks.

Koosolek

 2. Pakkeauditi seminar

Teise etapi jooksul viiakse läbi täielik ülevaade kõigi toodete, nende pakendamise, pakkimisprotsesside ja nendega seotud logistikavoogude katmiseks. Selle etapi eesmärk on koguda andmeid ja teavet, mis võimaldab Nefabil pakkuda optimaalseid lahendusi, võttes arvesse toodete kaitsmist ja logistika kogumaksumust.

 Seminar

3. Reengineerimine ja optimeerimine

Kogu käsutuses oleva teabega analüüsitakse Nefabi uuenduslikke lahendusi ja nende mõju kogukuludele. Selles etapis kasutavad meie insenerid disaini, mõõtmete, koormuse ja kaubavedude optimeerimise abivahendeid ja kogukulude analüüsi. Esitatakse 3D-disaini kontseptsioon, mis võimaldab kliendil optimeeritud pakendi lahenduse visualiseerimist
.Disain
 

4. Pakkeauditi aruanne

Protsessi lõpptulemuseks on pakendiauditi aruanne. Aruandes selgitatakse logistika praegust kogumaksumust, kavandatud pakendi kujundust ja mõju kogukuludele. Olenevalt projekti ulatusest võib aruande osaks olla näiteks katsearuanded, pakkimisjuhised või näidised.

Pakkeauditi aruanne