Pakketeenused

Pakketeenus teeb meie klientide igapäevaelu lihtsamaks.

Lisaks lahenduse väljatöötamisele ja kohaletoimetamisele pakub Nefab ringlevate pakendite ühiskasutamise teenust ning täielikku laoteenust (VMI), mis hõlmab hankimist, ladustamist, täppisajastatud kättetoimetamist (JIT) ja tarneahela juhtimist

Kaupade tootmise tasandil aitab VMI vältida ladude ületäitmist või puuduse tekkimist. Samuti aitab VMI süsteem paremini planeerida tööjõudu, ostmist ja arvestust.

VMI-ga säilitavad ettevõtted nõuetekohase inventariseerimise ja optimeeritud inventuur võimaldab lihtsat juurdepääsu ja kiiret töötlemist väheste tööjõukuludega.
Nefab võtab enda kanda pakendilogistika teenuse pakkuja rolli ja toimib pakenditootjate ja klientide vahelise vahelülina. Tänu suurele ostujõule ja pakendialasele oskusteabele suudab Nefab pakkuda õiget pakendilahendust madalama hinnaga – see loob pakendamisel lisaväärtuse!

Pakendamine

Pakketeenused

Nefabi terviklahenduste hulka kuulub ka kliendi toodete pakendamine. See võimaldab võtta Nefabil täieliku vastutuse pakutava pakendilahenduse toimivuse eest. Samuti ei pea klient muretsema kauba turvalisuse pärast- meie pakendieksperdid teavad, kuidas saab kõige paremini tooteid kaitsta. Teenuse eelisteks on püsikulude asemel muutuvad kulud, tagasiside praeguse pakendilahenduse efektiivsuse kohta ning vajaduse kadumine majasisese kompetentsi järele. 

Ringlevate pakendite haldus

Ringlevate pakendite haldus

Alternatiivina ringlevate pakendite ostmisele pakub Nefab pakendite ühiskasutamist, kus pakendeid ja logistikat saab päevahinnaga rentida. Ühiskasutussüsteemis ringlevad pakendid suletud ahelas, mistõttu ei puutu ükski ahelasse kuuluv ettevõte kokku ebavajalike pakendite ega füüsilistesse üksustesse investeerimise probleemiga. Lisaks on oluliseks eeliseks see, et varjatud kulud muutuvad nähtavaks ja üldkulud vähenevad. 

Hankelogistika lahendus

Hankelogistika - kõik ühest kohast

Nefab pakub terviklahendust kõigi pakendamisega seotud vajaduste jaoks. Kui kasutate Nefabit terviklahenduse pakkujana, ei pea te pidama läbirääkimisi tarnijatega ega töötama välja uusi lahendusi. Professionaalse partnerina hoolitseb Nefab kõigi nende probleemide eest ise ja võimaldab teil keskenduda oma põhitegevusele.

VMI - laoteenus

Lühike ettevalmistusaeg ja pidevalt muutuv turuolukord nõuavad paindlikke logistikalahendusi, kus eelistatakse muutuv-, mitte püsikulusid. Nefab pakub selleks laoteenust, kandes hoolt pakendite õigeaegse hankimise ja tarnimise eest