Pakkimine kliendi juures

Paljud tooted mida Nefab pakib on liialt suured või õrnad, et neid saaks transportida enne pakendamist. Nefab pakub erinevaid pakkimisteenuseid kliendi juures.

Majasisene pakkimine

Majasisene ehitus kohapealse pakkimisega

Üks Nefabi kvalifitseeritud töötajatest külastab teie ettevõtet, et mõõta ning pildistada üles toode mis vajab kaitset. Seda informatsiooni kasutades loob Nefab disaini ja toodab pakendi meie tootmishoones, mille järel tuuakse pakend teie juurde ning toode pakendatakse.

Kohapealne ehitus kohapealse pakkimisega

Tihti on pakkelahenduse leidmine keerukas ning vajab mitme erineva lahenduse loomist lühikese ajaperioodi jooksul. Sellisel juhul on enamasti kuluefektiivne kui Nefab toob kohale töötajate meeskonna koos ühe meie täisvarustuses autodega, disainides ning tootes lahenduse kohapeal. Meie tiim mõõdab ja disainib pakendi kohapeal, teeb selle valmis ning pakendab teie toote.

Kohapealne ehitus kohapealse pakkimisega – pikaaegne

Mitmed Nefabi kliendid on otsustanud allhankida kõik pakendid ja transpordi Nefabist, see tähendab, et kliendid saavad keskenduda enam oma erialale, saades samal ajal kasu Nefabi kogemustest, ostujõust ja paindlikest allikatest. Nefab loob teie hoonesse alase tervikliku tootmissüsteemi, luues seal pakkelahendusi ja pakkides tooteid nende tootmise ajal. Nefab haldab ruumi, allikaid ja toormaterjali ning täidab oma paindliku meeskonnaga kliendi nõudmisi.