Koszty całkowite

Nasze podejście gwarantuje, iż koszt pakowania będzie tak zoptymalizowany, aby skutecznie ograniczyć koszty całkowite dostaw.

TRANSPORT

 

Poprzez optymalizację projektowania opakowań w łańcuchu dostaw Nefab może zmniejszyć całkowite koszty transportu dla klienta. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom opakowaniowym klient może zmieścić więcej produktów w każdej przesyłce, pojemniku lub ciężarówce, a tym samym zaoszczędzić na transporcie.

OBSŁUGA

 

Nasze rozwiązania opakowaniowe umożliwiają procedurę bezpiecznego, łatwego
i szybkiego pakowania oraz załadunku. Dzięki lepszym warunkom pracy i skróconemu czasowi obsługi przesyłki, nasi klienci moga skupić się na biznesie, a nie na pakowaniu i opakowywaniu.

ADMINISTRACJA

Dzięki temu, iż nasze rozwiązania opakowaniowe obejmują dostawy JIT oraz usługi Vendor Managed Inventory (VMI), nasi klienci mogą łatwiej zaplanować dostawy oraz włączyć koszty stałe do zmiennych.

OCHRONA PRODUKTU


Podczas transportu, rolą opakowania jest chronić towary przed zniszczeniem w całym łańcuchu dostaw. Łatwo jest zbudować mocne opakowanie, które będzie spełniać to zadanie, ale najbardziej pomysłowe rozwiązanie to takie, które spełni swoje zadanie przy minimalnym zużyciu materiałów, optymalizując w ten sposób koszty pakowania, szkód i roszczeń .

 

MAGAZYNOWANIE

 

Projektujemy składane rozwiązania opakowaniowe z optymalnym współczynnikiem wypełnienia oraz możliwościami składowania, co pozwala naszym klientom zaoszczędzić miejsce zarówno w strefie odbioru, jak i w magazynie gotowych produktów.

ŚRODOWISKO

 

Wybór materiału opakowaniowego wpływa na gospodarowanie odpadami, jak również na koszty ich usuwania, które powinny być traktowane jako część całkowitego kosztu rozwiązania opakowaniowego. Nefab projektuje rozwiązania opakowaniowe, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko podczas produkcji, transportu oraz końcowej utylizacji opakowania.