• MainPageLIB.png

ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE DO BATERII LITOWYCH

Transport baterii litowo-jonowych to skomplikowany proces, w którym podmiot zlecający odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie wysyłanych produktów. Jeśli będzie ono niewłaściwe baterie mogą bardzo łatwo stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdą się w ich pobliżu. Dzięki naszemu doświadczeniu w transporcie dóbr niebezpiecznych Nefab służy pomocą w odpowiednim przygotowaniu wszelkiego typu wysyłek baterii o różnym statusie oraz wspiera klientów w kwestii zrozumienia regulacji prawnych ich dotyczących.

Jakie powinno być rozwiązanie opakowaniowe dla każdej baterii litowej?

LiB Flow.png Ilustracja przepływów i stanów baterii ltowych

Towary niebezpieczne to kategoria obejmująca substancje i produkty, których charakterystyka sprawia, że mogą być groźne dla ludzi, zwierząt, środowiska  i otoczenia jeśli nie będą odpowiednio transportowane i magazynowane. Baterie litowe sklasyfikowane zostały przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako towary niebezpieczne – Class 9.

Głównym zadaniem opakowania dla towarów niebezpiecznych jest pełne ich zabezpieczenie nawet w skrajnych sytuacjach mogących mieć miejsce podczas transportu i magazynowania. 

Nefab może zaoferować swoim klientom zarówno opakowania już istniejące i posiadające certyfikat, jak i zupełnie nowe specjalnie zaprojektowane pod wymagania klienta, które następnie zostaną przetestowane i dopuszczone do użytku w procesie certyfikacji. Posiadamy zespół specjalistów, wiedzę i możliwości by zapewnić kompletne, wielomateriałowe rozwiązania, odpowiednie dla każdego typu transportu i każdego stanu baterii. To wszystko sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, odpowiadającym na wszystkie potrzeby klienta związane z opakowaniem, począwszy od głównego opakowania samego w sobie, a na akcesoriach takich jak np. etykiety, pochłaniacze wilgoci i czujniki wstrząsu skończywszy.

Normy i regulacje

LiB Regulation updated.png

Opakowania z certyfikatem - skrócenie czasu dostawy

Nefab posiada szeroką ofertę certyfikowanych opakowań dla baterii litowych obejmującą ponad 700 różnych typów skrzyń. Zastosowanie każdej z nich może być bardzo korzystne dla klienta, ponieważ pozwala skrócić czas dostawy oraz ograniczyć koszty. Aby zdecydować czy nasze już zcertyfikowane opakowania mogą zostać użyte dla produktu klienta wpierw sprawdzamy status baterii oraz metodę transportu, a następnie liczymy całkowitą wagę wysyłanego towaru wraz z opakowaniem. Dzięki temu mamy pewność, że dobrane rozwiązanie jest prawidłowe.

Rozwiązania dedykowane - projektowanie

W związku z rygorystycznymi wymaganiami określonymi przez ONZ projektowane rozwiązanie musi przejść szereg testów zanim zostanie dopuszczone do transportu towarów niebezpiecznych. Umowy międzynarodowe dotyczące przewozu baterii litowych wymagają aby certyfikat wydany był przez upoważnione do tego organa. Nasi inżynierowie posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, dzięki którym nasze projekty pomyślnie przechodzą ten proces.

Przykłady opakowań dla baterii litowych

Dzięki zasobom jakie posiada Nefab w zakresie inżynierii, doświadczenia i zdolności produkcyjnych jesteśmy w stanie zaoferować kompletne rozwiązania opakowaniowe do każdego typu i przeznaczenia baterii litowych.

LiB Cell-Module-Pack .jpg

Rozwiązania dla różnych stanów baterii litowych

Nefab dostarcza kompletne rozwiązania opakowaniowe odpowiednie dla każdego stanu:

Prototypy

Za prototyp uznawana jest bateria, która nie została przetestowana i zakwalifikowana zgodnie z normą UN 38.3. Regulacje te dotyczą również produkcji niskoseryjnej nieprzetestowanych baterii. Rozwiązanie po lewej przedstawia opakowanie zwrotne z wykorzystaniem koca ochronnego. 

Produkcja seryjna

Bez względu na to, czy Twoja działalność to produkcja seryjna, dystrybucja czy recykling, Nefab może zapewnić właściwe rozwiązanie. Opakowanie po lewej to w pełni plastikowa, zwrotna jednostka ładunkowa na moduły składająca się z termoformowanych tac, palety, pokrywy i obwoluty. Rozwiązanie wytrzymuje ciężar ładunku do 400 kg, a pakowanie/rozpakowywanie jest zautomatyzowane w lokalizacji klienta.

Rozwiązania dla baterii wadliwych i krytycznie uszkodzonych

Nasze rozwiązania do transportu uszkodzonych i wadliwych akumulatorów to opakowania z najwyższej półki. Zatrzymuje ono ewentualne wycieki elektrolitu. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji opakowanie baterii litowej chroni przed wydostawaniem się płomieni oraz tłumi wybuch w sytuacji awaryjnej.

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?