Zabezpieczenie ESD

Wiele elementów elektrycznych, w tym chipy elektroniczne i obwody, może być nieodwracalnie uszkodzonych przez wyładowania elektryczne.

Oferta Nefab'u:

Wyładowania elektrostatyczne ESD, mogą spowodować uszkodzenia lub zakłócenia pracy urządzeń elektronicznych. Uwzględniając to zagrozenie oraz bazując na naszym wieloletnim doświadzeniu, możemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ESD przystosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Nefab oferuje pełen zakres produktów ochraniających, przewodzących, izolacyjnych oraz rozpraszających, co pozwala zaprojektować rozwiązanie dające optymalną ochronę.

Nefab oferuje kompletny program kontroli ESD, włączając produkty dla EPA, produktów uziemiających i urządzeń badawczych.

Od wielu lat Nefab dostarcza rozwiązania dla wielu zastosowań, często w połączeniu z zabezpieczeniem przed korozją.

Korzyści z ochrony ESD:

  • Gwarantuje bezpieczną dostawę
  • W pełni dostosowywalny do potrzeb
  • Szeroka gama produktów do wyboru