Towary niebezpieczne

Produkty, które są sklasyfikowane jako towary niebezpieczne powinny być chronione zgodnie z klasyfikacją towarów niebezpiecznych.

Nefab jest jednym z wiodących na świecie dostawców systemów pakowania towarów niebezpiecznych. Obecnie największe firmy na świecie korzystają z wiedzy Nefab'u na temat towarów niebezpiecznych.

Możemy dostarczyć kilka różnych projektów z różnych materiałów, aby zapewnić odpowiednie rozwiązanie dla każdego indywidualnego projektu.

Produkty Nefab'u zostały przetestowane i zatwierdzone do transportu towarów niebezpiecznych o wielu różnych ciężarach i rozmiarach.

Wszystkie opakowania poddawane są wymaganym testom, zanim zostaną dopuszczone do zastosowań towarów niebezpiecznych. Przeprowadzone badania są prowadzone zgodnie z zaleceniami ONZ, jak również zgodnie z pozostałymi specyfikacjami.

Klasyfikacja opakowań 1-9

Klasa 1 Materiały wybuchowe
Klasa 2 Gazy
Klasa 3 Ciecze łatwopalne
Klasa 4 Materiały stałe latwopalne, podatne na zapalenie, substancje, które w zetknięciu z wodą uwalniają latwopalne gazy
Klasa 5 Substancje utleniające i nadtlenki organiczne
Klasa 6 Substancje toksyczne i zakaźne
Klasa 7 Materiały radioaktywne
Klasa 8 Materiały korozyjne
Klasa 9 Różne materiały niebezpieczne

Grupy opakowań towarów niebezpiecznych

I grupa opakowań (X)

- muszą przejść test upadku z 1,8 m (najsilniejsze opakowanie) dla towarów bardzo niebezpiecznych (Substancje trujące takie jak cyjanek i substancje zakaźne wymagają tej grupy opakowań)

II grupa opakowań (Y)

- muszą przejść test upadku z 1,2 m * dla towarów średnio niebezpiecznych. (Materiały wybuchowe, baterie, akumulatory przeznaczone do transportu lotniczego wymagają tej grupy opakowań)

* Jeśli opakowanie jest przeznaczone do materiałów wybuchowych musi również przejść specjalny test dla materiałów wybuchowych.

III grupa opakowań (Z)

- muszą przejść test upadku z 0,8 m dla towarów mniej niebezpiecznych (lecz nadal niebezpiecznych). (Np. płyny łatwopalne i akumulatory przeznaczone do transportu drogowego wymagają tej grupy opakowań).

Opakowanie, które przejdzie test grupy I może oczywiście być używane jako opakowanie grupy II lub III, z tym że nie można przekroczyć maksymalnego ciężaru brutto.