Wstrząsy i wibracje

Wstrząsy i wibracje

Wszystkie delikatne produkty potrzebują właściwej ochrony przed wstrząsami i wibracjami. Nefab oferuje, między innymi, materiał, który redukuje wstrząsy i wibracje, usztywnia, rozdzielając produkty i utrzymując je na miejscu.

Jak wstrząsy wpływają na opakowania?

Każdy rodzaj transportu naraża przewożone produkty na drgania o różnych częstotliwościach. W celu zabezpieczenia wrażliwych produktów przed drganiami, niezbędne jest określenie częstotliwości drgań wszystkich składników, które są podatne na uszkodzenia spowodowane wibracją i porównanie go z charakterystyką drgań konstrukcji opakowań.

Największe ryzyko uszkodzenia występuje, gdy drgania indukowane podczas transportu pokrywają się z naturalną częstotliwością produktu (lub raczej najważniejszego składnika produktu), przez co wzbudzane są drgania o częstotliwości rezonansowej.

Jak określić odpowiednią ochronę przed działaniem wibracji

Dla większości produktów wrażliwych na drgania, aby zapobiec powstawaniu szkód podczas transportu wystarczy upewnić się, że projekt opakowania nie wzmacnia częstotliwości drgań w naturalnym środowisku produktu. W przypadku produktów bardzo wrażliwych na drgania, może to jednak być niezbędne, aby projektowane opakowania faktycznie zmniejszały te częstotliwości.

Podobnie jak w przypadku wstrząsów, należy sprawdzać charakterystykę drgań danego projektu, ale może być ona również określona na podstawie wiedzy na temat charakterystyki drgań materiału amortyzującego.

Reakcje materiału są często ukazane na wykresach, które pokazują działanie dla danej grubości materiału na naturalnej częstotliwości drgań. Należy zauważyć, że dla każdej częstotliwości można oszacować, czy opakowanie lepiej będzie się sprawdzać w bezpośrednim sprzężeniu (niezmieniona częstotliwość drgań), amplifikacji (zwiększeniu częstotliwości drgań) czy też wytłumieniu (zmniejszeniu częstotliwości drgań).