Khả năng

Kỹ thuật đa vật liệu

 

Cách thức hoạt động

Sản phẩm
Sản phẩm

Một hoặc nhiều sản phẩm cần được vận chuyển từ A đến B, và khi chúng đến điểm B, các đặc tính và hình thức sản phẩm phải được bảo quản. Dựa trên độ nhạy của sản phẩm - cần phải thiết kế bảo vệ đầy đủ.

Hậu cần
Hậu cần

Trong chuỗi cung ứng, giữa A và B, các sản phẩm sẽ trải qua một số bước xử lý và phương thức vận chuyển hàng hóa. Các phương thức vận chuyển và hệ thống xử lý sẽ tạo ra những cú sốc và rung động. Độ ẩm và nhiệt độ sẽ thay đổi theo thời gian và cần được xử lý. 

 

Giải pháp
Giải pháp

Với khả năng kỹ thuật đa vật liệu của Nefab, chúng tôi tạo ra sự bảo vệ sản phẩm được tối ưu hóa cho chuỗi cung ứng. Đội ngũ kỹ sư nội bộ của chúng tôi thiết kế và thử nghiệm các giải pháp bằng gỗ, ván ép, sóng, nhựa, thép và sự kết hợp của những thứ này, bất cứ điều gì được yêu cầu để cung cấp giải pháp tối ưu hóa trong từng trường hợp.