Dịch vụ kỹ thuật số

Các giải pháp kỹ thuật số phù hợp với chuỗi cung ứng của bạn

Dịch vụ kỹ thuật số để minh bạch chuỗi cung ứng

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình là chìa khóa cho chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả và giải quyết hiệu quả các gián đoạn. Danh mục các nền tảng theo dõi của chúng tôi cho phép các công ty đạt được sự minh bạch này trên nhiều lĩnh vực ứng dụng kinh doanh như Quản lý bao bì có thể trả lại, Quản lý tài sản có giá trị cao và Quản lý lắp đặt.

Tối đa hóa kiểm soát chuỗi cung ứng với nền tảng theo dõi và kỹ thuật số

Các giải pháp kỹ thuật số của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm tài nguyên bằng cách đảm bảo không có điểm mù trong chuỗi cung ứng của bạn. Thêm khả năng theo dõi và truy xuất nguồn gốc cho các giải pháp đóng gói của bạn và theo dõi lô hàng của bạn để kiểm soát hoàn toàn và khả năng hiển thị. Điều này cho phép bạn theo dõi, lập kế hoạch và kiểm soát luồng tài sản của mình, vì vậy bạn luôn biết vị trí và tình trạng tài sản của mình. Chúng tôi đã xây dựng các nền tảng tương thích với mọi thiết bị chạy trên bất kỳ mạng nào và có thể được tùy chỉnh cho các sản phẩm và chuỗi cung ứng của bạn.

Dịch vụ kỹ thuật số của Nefab

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số cho ba kịch bản kinh doanh riêng biệt. Đây là những giải pháp chìa khóa trao tay nhưng có thể được cấu hình và điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân: quản lý bao bì có thể trả lại, giám sát tài sản có giá trị cao của bạn, lập kế hoạch và thực hiện cài đặt của bạn một cách hiệu quả.