Khả năng

Tổng chi phí

Phương pháp tiếp cận tổng chi phí tại Nefab

Phương pháp tiếp cận tổng chi phí Nefab là một phương pháp chiến lược được Tập đoàn Nefab sử dụng để tối ưu hóa các giải pháp đóng gói. Nó nhằm mục đích giảm chi phí tổng thể trong khi đảm bảo bảo vệ sản phẩm đầy đủ và giảm thiểu tác động môi trường.

Phương pháp tiếp cận tổng chi phí của Nefab là một chiến lược toàn diện nhằm tối ưu hóa các giải pháp đóng gói để giảm thiểu chi phí tổng thể trong chuỗi cung ứng. Cách tiếp cận này không chỉ tập trung vào chi phí tức thời của vật liệu đóng gói mà còn xem xét phổ chi phí rộng hơn liên quan đến hậu cần, bao gồm vận chuyển, xử lý và lưu trữ.

Biểu đồ bên phải nhấn mạnh rằng phương pháp này nhìn xa hơn giá vật liệu đóng gói để xem xét toàn bộ chi phí hậu cần, bao gồm vận chuyển, xử lý và lưu trữ. Các chiến lược chính bao gồm tối ưu hóa bao bì, phân tích chuỗi cung ứng, giảm chi phí hành chính, giải pháp thiết kế tùy chỉnh và kỹ thuật đa vật liệu. Mục tiêu là giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp đồng thời hướng đến sự bền vững trong các giải pháp đóng gói.

Chỉ số Tổng chi phí là một ví dụ về cách Phương pháp tiếp cận tổng chi phí của Nefab có thể tạo ra khoản tiết kiệm tại các điểm khác nhau trong chuỗi cung ứng.

Phần sau đây cũng đi sâu hơn vào từng thành phần chính của Phương pháp tiếp cận tổng chi phí.

 

 

Tối ưu hóa vận chuyển: Bằng cách điều chỉnh thiết kế bao bì cho chuỗi cung ứng, Nefab có thể giảm thiểu chi phí vận chuyển. Điều này liên quan đến việc lắp nhiều sản phẩm hơn vào mỗi lô hàng, container và xe tải, cuối cùng tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.

Quản trị hợp lý: Các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh của Nefab cung cấp dịch vụ giao hàng đúng lúc (JIT) và hàng tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI). Những điều này cải thiện việc lập kế hoạch giao hàng và chuyển đổi chi phí cố định thành chi phí biến đổi, đồng thời giảm vốn lưu động.

Tiết kiệm không gian kho bãi: Nefab Thiết kế các giải pháp đóng gói đóng mở với hệ số lấp đầy và khả năng xếp chồng tối ưu. Điều này không chỉ tiết kiệm không gian tại các khu vực tiếp nhận, kho chứa thành phẩm mà còn góp phần lưu trữ hiệu quả.

Bảo vệ sản phẩm hiệu quả: Trong suốt chuỗi cung ứng, bao bì bảo vệ hàng hóa khỏi căng thẳng. Giải pháp khéo léo nằm ở việc đạt được sự bảo vệ này với vật liệu tối thiểu, từ đó tối ưu hóa chi phí liên quan đến bao bì, thiệt hại và khiếu nại.

Xử lý hiệu quả: Một giải pháp đóng gói được thiết kế tốt sẽ cho phép các thủ tục đóng gói và bốc xếp an toàn, dễ dàng và nhanh chóng. Giảm thời gian xử lý cho phép bạn tập trung vào các quy trình cốt lõi hơn là các nhiệm vụ đóng gói và đóng gói.

Cân nhắc về môi trường: Việc lựa chọn vật liệu đóng gói ảnh hưởng đến chi phí quản lý và xử lý chất thải. Nefab cũng tập trung vào việc thiết kế các giải pháp làm giảm tác động môi trường trong quá trình sản xuất, vận chuyển và xử lý cuối đời.

Thông qua các chiến lược này, Nefab đặt mục tiêu giảm đáng kể tổng chi phí hậu cần cho các công ty bằng cách cung cấp các giải pháp đóng gói sáng tạo và bền vững. Phương pháp tiếp cận tổng chi phí nhấn mạnh cam kết của Nefab không chỉ giảm chi phí mà còn giảm thiểu tác động môi trường của bao bì trong chuỗi cung ứng.

About_Nefab.jpg