Đóng gói tái sử dụng

Bao bì có thể trả lại và bao bì có thể tái sử dụng là giải pháp thay thế thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí cho những khách hàng có dòng sản phẩm phong phú với số điểm phân phối giới hạn.

Trong môi trường sản xuất và kinh doanh ngày nay, các từ 'kaizen', ‘ lean manufacturing’ và 'tác động môi trường' đang thống trị chương trình nghị sự. Các công ty liên tục tìm kiếm các khả năng để làm cho quy trình của họ hiệu quả hơn. Làm thế nào để cải thiện bao bì là một phần quan trọng của trọng tâm này.

Đóng gói tái sử dụng

Đóng gói tái sử dụng - RePak

Việc triển khai một hệ thống đóng gói có thể tái sử dụng có nghĩa là bạn thay thế một bao bì một chiều bằng một giải pháp có thể trả lại. Khi đến đích cuối cùng, các hộp này phải được thu thập và gửi trở lại điểm phân phối. Việc sử dụng bao bì xếp lại được làm cho cước vận chuyển trở lại là một yếu tố chi phí nhỏ. Tuy nhiên để thực hiện thành công hệ thống này, điều quan trọng là bạn có một số điểm phân phối giới hạn. Bằng cách này bạn có thể theo dõi bao bì của bạn và giảm thiểu thiệt hại. Cũng quan trọng là phải có một số lượng hoạt động hợp lý với chu kỳ vận chuyển trong dòng chảy của bạn. Có nhiều chu kỳ trong một năm có nghĩa là bạn cần ít hộp hơn trong hệ thống, do đó giảm số tiền đầu tư của bạn.

Một quy tắc chung là phải hoàn thành ít nhất bốn chu kỳ vận chuyển mỗi năm để có lợi nhuận.

Hệ thống đóng gói tái sử dụng

Bao bì tái sử dụng có sẵn trong một loạt các vật liệu phù hợp với các yêu cầu vận chuyển và xử lý khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, bao tái sử dụng được thiết kế để có thể xếp gọn, để giảm chi phí cho các lô hàng chiều trả về. Một giải pháp đóng gói tái sử dụng thường được kết hợp với bao bì bên trong(Hãy đọc thêm phần Tiếng Anh) đã được tùy chỉnh để đảm bảo và bảo vệ hàng hóa.

Đề xuất đóng gói tái sử dụng của Nefab bao gồm:

Bạn có muốn trao đổi với ai đó tai Nefab về nhu cầu đóng gói dùng một lần?

Nhập địa chỉ e-mail của bạn dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay. Cảm ơn bạn.

Tôi đồng ý rằng Nefab có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo quy định của pháp luật, như được nêu trong Chính sách bảo mật(Hãy đọc thêm phần Tiếng Anh).

Expendable Packaging

Đóng gói dùng một lần

Đọc thêm về giải pháp Đóng gói dùng một lần

ĐỌC THÊM 

Long-term Packaging

Đóng gói dài hạn

Đọc thêm về giải pháp Đóng gói dài hạn

Hãy đọc thêm phần Tiếng Anh 

Inner Packaging

Đóng gói bên trong

Đọc thêm về giải pháp Đóng gói bên trong

Hãy đọc thêm phần Tiếng Anh