ORGANIZACIJA

"Nefab" savininkai

Kadangi "Nefab" augo kartu su pirmaujančiais pasauliniais klientais, siekdama plėtoti naujus ir tvarius gamybos pajėgumus ir vietas, tapo būtina papildyti šeimos verslą išorės pramonės žiniomis ir investiciniu kapitalu. Nuo 2015 m. "Nefab" 50/50 akcijų valdo šeima Nordgren/Pihl ir "FAM AB". Savininkai turi bendrą pagrindą ir požiūrį į tai, kaip kurti puikias įmones, įskaitant pagrindines vertybes, etiką, vertės kūrimą ir ilgalaikę nuosavybės filosofiją.

Nuo tada, kai broliai Nordgrenai Runemo mieste, Švedijoje, įkūrė "Nefab", praėjo daugiau nei 75 metai. 1949 m. prasidėjusi kaip vietinė, novatoriška Švedijos pakuočių gamintoja, per dešimtmečius tapo pirmaujančia pasauline tvarių pakuočių sprendimų ir logistikos paslaugų teikėja, aptarnaujančia pasaulines ir vietines įmones visame pasaulyje. Unikalus įmonės paveldas ir kultūra ir šiandien lemia verslo vykdymo būdus. Vis dar daugiausia dėmesio skiriama klientų poreikiams tenkinti, skatinant nuolatines naujoves, kad būtų mažinamos sąnaudos ir bendras anglies dioksido pėdsakas tiekimo grandinėse visame pasaulyje.

"Nefab" savininkai turi tvirtą augimo ambiciją, iš kurios nesitraukia, ir toliau laikosi "Nefab" tikslo taupyti išteklius geresniam rytojui bei tiki, kad "Nefab" darbuotojai yra augimo varikliai. Be to, savininkai paskyrė direktorių valdybą, kuri sprendžia strateginę įmonės kryptį. Toks valdymo modelis reiškia, kad "Nefab" vadovybė ir darbuotojai yra atsakingi už verslo plėtrą ir vadovavimą jam. "Nefab" visada siekia išlikti finansiškai savarankiška, o visi dividendai ir toliau priklausys nuo politikos, taip remiant savininkų misiją remti visuomenę ir aplinką vietos ir pasaulio mastu, kartu užtikrinant, kad įmonė būtų finansiškai patikima ateityje.

Nordgren/Pihl - kas jie yra ir ką jie reiškia?

Šeima aktyviai veikia įvairiose pramonės srityse ir įkūrė bendrovę "Nefab". Nuo pat pradžių jie buvo visiški arba daliniai savininkai, o pagrindinis dėmesys visada buvo skiriamas įmonei. Bėgant metams jie aktyviai dalyvavo įmonės veikloje, ėjo įvairias pareigas ir puoselėjo tvirtą tinklą pramonėje ir tarp įmonės suinteresuotųjų šalių.

Jie tvirtai laikosi įmonės ištakų ir vertybių, kartu siekia suprasti ir plėtoti pasaulinę pramoninės pakuotės rinką. Bendradarbiaujant su FAM siekiama išnaudoti visą "Nefab" potencialą ir išlaikyti ilgalaikę tvaraus augimo ir inovacijų viziją.

Andreas Pihl, Nordgren/Pihl šeima

FAM AB - kas jie yra ir ką jie reiškia?

Daugiau nei 170 metų Wallenbergų šeima dirbo Švedijos įmonių ir mokslinių tyrimų srityje. Wallenbergo ekosistemai priklausanti holdingo bendrovė FAM AB ilgą laiką valdo tokias bendroves kaip "Nefab", užimančias tvirtas pozicijas rinkoje ir siekiančias naujovių. Šių akcijų paketų dividendai skirstomi Wallenbergo fondams ir naudojami kaip dotacijos moksliniams tyrimams ir švietimui visuomenės labui.

"FAM" daugiausia dėmesio skiria puikių Šiaurės šalių įmonių plėtrai, kad jos pasiektų aukščiausias pozicijas pasaulyje.Būdama viena iš pagrindinių FAM strateginių įmonių, "Nefab" gali pasikliauti neprilygstamu FAM tinklu ir ilgamete pirmaujančių pramonės ir technologijų įmonių patirtimi.

Kristian Sildeby, FAM