Tvarumas

Žmonės ir etika

Apžvalga

Apžvalga

Mūsų tikslas

Mūsų tikslas

Klientų tiekimo grandinės

Klientų tiekimo grandinės

Žiedinio verslo modeliai

Žiedinio verslo modeliai

Mūsų tiekimo grandinė

Mūsų tiekimo grandinė

Žmonės ir etika

Žmonės ir etika

Ataskaitos ir valdymas

Ataskaitos ir valdymas

Atsakingo verslo vykdymas

Nefab įkurta 1949 m., daug dėmesio skiriant klientams, inovacijoms ir tvarumui. Tikime, kad žmonės skatina pokyčius, ir kartu su klientais kuriame inovacijas, kurios padeda jiems taupyti tiek finansus, tiek aplinką tiekimo grandinėse.

Darbo būdai

Pagrindinės vertybės

Vadovaudamasi pagrindinėmis vertybėmis - paprastumu, pagarba ir įgalinimu- "Nefab" yra pasaulinė įmonė, kuri nuolat auga ir kurioje dirba daugiau nei 4700 darbuotojų visame pasaulyje.

"Nuo pat bendrovės įkūrimo pradžios mūsų pagrindinės vertybės mums padėjo siekti tvaraus augimo, daugiausia dėmesio skiriant klientų tiekimo grandinių optimizavimui naudojant tvarius pakavimo sprendimus ir paslaugas."
    1. Maria Brithon
    2. Vykdomasis viceprezidentas, atsakingas už žmones ir kultūrą

Elgesio kodeksas

Nefab" Elgesio kodeksas įkūnija tai, ko reikalaujame iš savęs, savo tiekėjų ir partnerių. Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas apima dešimt principų, susijusių su žmogaus teisėmis, darbo sąlygomis, aplinka ir korupcija, ir yra mūsų elgesio kodekso pagrindas. 

Pasaulinio susitarimo principai

Šie principai grindžiami Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės darbo organizacijos Deklaracija dėl pagrindinių darbo principų ir teisių, Rio de Žaneiro deklaracija ir Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

 

Elgesio kodekso versijos

Elgesio kodeksas - Pramonės higiena

"Cheminių, biologinių ir fizikinių veiksnių poveikis darbuotojams turi būti nustatomas, vertinamas ir kontroliuojamas pagal kontrolės priemonių hierarchiją.

Jei buvo nustatyti kokie nors galimi pavojai, dalyviai ieško galimybių juos pašalinti ir (arba) sumažinti. Jei pavojų pašalinti ar sumažinti neįmanoma, galimi pavojai turi būti kontroliuojami taikant tinkamą projektavimo, inžinerinę ir administracinę kontrolę.

Kai pavojaus neįmanoma tinkamai kontroliuoti tokiomis priemonėmis, darbuotojai turi būti nemokamai aprūpinami tinkamomis, gerai prižiūrimomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jomis naudotis. Apsaugos programos turi būti nuolatinės ir apimti mokomąją medžiagą apie su šiais pavojais susijusią riziką."

Pranešimų apie pažeidimus teikimas
Pranešimų apie pažeidimus teikimas

Raginame savo darbuotojus, tiekėjus ir klientus pranešti apie bet kokį elgesį, kuris, jūsų manymu, pažeidžia įstatymus ar šį Elgesio kodeksą, per šią svetainę

Netoleruojame jokių priekabiavimo, diskriminacijos ar atsakomųjų veiksmų prieš asmenis, kurie kelia susirūpinimą ir sąžiningai elgiasi pagal šį elgesio kodeksą.

Mes norime daryti tai, kas teisinga - mūsų pranešimų apie pažeidimus tarnyba

Siekiame išlaikyti skaidrumą ir aukštą verslo etiką. Mūsų pranešimų apie pažeidimus tarnyba suteikia galimybę pranešti apie įtariamus nusižengimus, turinčius įtakos žmonėms, mūsų organizacijai, visuomenei ar aplinkai. Pranešimų apie pažeidimus tarnyba sumažina tikimybę, kad pažeidimai apskritai įvyks, ir parodo mūsų įsipareigojimą veikti sąžiningai. Jums nereikia įrodyti savo įtarimų, tačiau visi pranešimai turi būti sąžiningi. Mes visiškai netoleruojame korupcijos ir nuolat stengiamės kurti ir išlaikyti pasitikėjimą bei patikimumą savo klientų, partnerių, darbuotojų, tiekėjų, savininkų ir kitų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu.
Darbuotojai, tiekėjai, klientai ir kitos suinteresuotosios šalys gali naudotis pranešimų apie pažeidimus tarnyba ir pranešti apie bet kokį elgesį, kuris, jų manymu, pažeidžia įstatymus ar Nefab elgesio kodekso politiką.

Apie ką reikėtų pranešti?

Pranešimo apie pažeidimus tarnyba gali būti naudojama siekiant įspėti Nefab apie rimtą riziką, susijusią su neteisėtais veiksmais, darančiais poveikį žmonėms, mūsų organizacijai, visuomenei ar aplinkai. Klausimai, apie kuriuos reikia pranešti, yra nusikalstamos veikos, pažeidimai ir nusižengimai ar kiti veiksmai, pažeidžiantys ES ar nacionalinius įstatymus su darbu susijusiame kontekste, įskaitant, pavyzdžiui, Nefab elgesio kodekso politiką:

  • Korupcija ir finansiniai pažeidimai: pavyzdžiui, kyšiai, nesąžininga konkurencija, pinigų plovimas, sukčiavimas, interesų konfliktai.
  • Žmogaus teisės: pavyzdžiui, rimta diskriminacija ir priekabiavimas, kurie prieštarauja įstatymams.
  • Sveikatos ir saugos pažeidimai: pavyzdžiui, sveikatos ir saugos darbe, produktų saugos, rimtos diskriminacijos ir priekabiavimo, kurie prieštarauja įstatymams.
  • aplinkosaugos pažeidimai: pavyzdžiui, neteisėtas pavojingų atliekų tvarkymas.
  • privatumo pažeidimai, pavyzdžiui, netinkamas asmens duomenų naudojimas.
Kaip tvarkome ataskaitą

Remdamiesi galiojančiais teisės aktais, Nefab atliks pirminį pranešimo vertinimą, kad nustatytų, ar jį galima nagrinėti Pranešimų apie pažeidimus kanalu.
Visiems pranešimams bus suteiktas unikalus ID numeris, o jūs gausite slaptažodį, patvirtinantį pranešimo gavimą. Saugokite juos saugioje vietoje, nes jų prireiks norint prisijungti prie sistemos, kad galėtumėte pateikti papildomą informaciją ir sekti savo pranešimo nagrinėjimą. Ataskaitos patvirtinimo galite tikėtis sulaukti per septynias dienas.
Per 90 dienų pateiksime grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip buvo išnagrinėtas jūsų atvejis. Šią grįžtamąją informaciją taip pat galite rasti prisijungę su savo ID numeriu ir slaptažodžiu.

Raginame savo darbuotojus, tiekėjus, klientus ar kitas suinteresuotąsias šalis pranešti apie bet kokį elgesį, kuris, jūsų manymu, pažeidžia įstatymus ar Nefab elgesio kodeksą, per šią svetainę.

Netoleruojame jokių priekabiavimo, diskriminacijos ar atsakomųjų veiksmų prieš asmenis, kurie kelia susirūpinimą ir sąžiningai veikia pagal mūsų elgesio kodeksą.

Anonimiškumas

"WhistleB" užtikrina pranešėjo anonimiškumą. Paslauga yra atskirta nuo organizacijos IT aplinkos. "WhistleB" neseka IP adresų ar kitų duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pranešimą siunčiantį asmenį. Pranešimai šifruojami ir juos iššifruoti gali tik paskirti asmenys. WhistleB negali iššifruoti ir perskaityti pranešimų".
- WhistleB

Karjera

Norite dirbti įmonėje, kurios svarbiausias tikslas - tvarumas?

Sužinokite daugiau

Susisiekite su mumis

Norėdami gauti daugiau informacijos apie saving resources ir mūsų tvarių sprendimų asortimentą, susisiekite su mumis šiandien.