Taisyklės

Aplinkos apsaugos politika

Optimizuodama tiekimo grandines "Nefab" taupo aplinkosauginius ir finansinius išteklius. Tai darome kartu su klientais diegdami naujoves ir kurdami išmanesnius pakavimo ir logistikos sprendimus, visada gerbdami žmones ir aukštus etikos standartus. Taip prisidedame prie geresnio rytojaus mums, mūsų klientams, visuomenei ir aplinkai. ši politika tarnauja kaip sistema, skirta visoms procesų ir aplinkosaugos iniciatyvoms suderinti, kad būtų pasiekti mūsų išorės ir vidaus tikslai.

"Nefab" sukūrė ir įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001, kad užtikrintų šios politikos vykdymą ir įgyvendinimą. Visi "Nefab" vadovai ir darbuotojai yra įsipareigoję laikytis šios politikos ir jos laikytis.

APLINKOS APSAUGA IR POVEIKIO PREVENCIJA

"Nefab" tikslas - padėti užtikrinti aplinkos apsaugą, užkertant kelią taršai ir mažinant riziką aplinkai, kuri gali kilti dėl verslo veiklos.
To siekiame mažindami energijos, medžiagų ir vandens suvartojimą, naudodami aplinkai nekenksmingas medžiagas ir energijos šaltinius, kai tik įmanoma, mažindami triukšmą ir oro taršą bei vengdami neigiamo poveikio aplinkai.

ATITIKTIES ĮSIPAREIGOJIMAI

"Nefab" yra įdiegusi procesus ir išteklius, užtikrinančius, kad būtų laikomasi visų taikomų teisinių ir reguliavimo aplinkosaugos reikalavimų. Įsipareigojame laikytis visų kitų įsipareigojimų, kuriuos "Nefab" prisiima su savo partneriais ir (arba) kitomis suinteresuotomis šalimis.

NUOLATINIS TOBULINIMAS

Nuolatinį tobulėjimą užtikriname įgyvendindami ir stebėdami aplinkosaugos tikslus ir uždavinius bei taikydami būtinas poveikio aplinkai mažinimo, prevencijos ir koregavimo priemones.
Valdant "Nefab" bendrąją veiklą, produktus ir paslaugas taip pat atsižvelgiama į perdirbimo ir pakartotinio naudojimo galimybes, medžiagų, CO2 pėdsako ir pavojingų medžiagų mažinimą.

PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ TVARUMAS

Kurdama ir projektuodama naujas pakuočių koncepcijas ir sprendimus savo klientams, "Nefab" stengiasi gerinti žiedinę ekonomiką, atsižvelgdama į aplinkosauginius aspektus ir taršos prevenciją, taip pat į 3-Rs principą (Reduce-Reuse-Recycle).
Mūsų komandos yra įsipareigojusios ieškoti ir stengiasi diegti naujas ir tvaresnes medžiagas, darančias mažesnį poveikį aplinkai.

PARTNERYSTĖ

"Nefab" aktyviai bendradarbiauja su partneriais visoje tiekimo grandinėje, siekdama kurti ir tobulinti tvarius sprendimus, kad racionalizuotų logistikos srautus, sumažintų žaliavų suvartojimą ir maksimaliai padidintų mūsų gaminių perdirbimo galimybes.
Taikydami šį požiūrį, užmezgėme keletą partnerysčių, kad galėtume nuolat vykdyti mokslinius tyrimus ir kurti naujas medžiagas bei gaminius, taip pat atlikti aplinkosaugos auditą ir teikti logistikos paslaugas, kad sumažintume savo poveikį aplinkai.