Werkplekionisatie

Het ioniseren van lucht completeert elk programma dat als doel heeft de bronnen van statische lading te elimineren.

In veel ruimtes zoals cleanrooms en mini environments is ionisatie de enige praktische methode van ESD Control. Ionisatie kan ladingen neutraliseren op isolerende oppervlakken die niet geaard kunnen worden en kan worden beschouwd als het veiligheidsvangnet voor doeltreffende ESD Control.