Duurzaamheid

Onze toeleveringsketen

Overzicht

Overzicht

Ons doel

Ons doel

Klant Supply Chains

Klant Supply Chains

Circulaire bedrijfsmodellen

Circulaire bedrijfsmodellen

Onze toeleveringsketen

Onze toeleveringsketen

Mensen & ethiek

Mensen & ethiek

Rapporten en bestuur

Rapporten en bestuur

Hulpbronnen besparen in onze toeleveringsketen

Hoewel veel van onze inspanningen gericht zijn op het besparen van hulpbronnen bij onze klanten supply chains, moeten we onze blik ook richten op onze eigen activiteiten door deze lens. Dit doen we door ons te houden aan milieubeheersystemen, verantwoord in te kopen en leveranciers grondig te evalueren, en we leggen verantwoording af door onze betrokkenheid bij het Global Compact van de Verenigde Naties.

Onze toeleveringsketen

Milieubeheersystemen

Nefab streeft ernaar dat alle productie-eenheden een milieubeheersysteem (ISO 14001:2015 of gelijkwaardig) implementeren en onderhouden, om een hoog niveau van identificatie, beheer en controle van milieukwesties te handhaven, en om het efficiënt gebruik van hulpbronnen en afvalvermindering in onze vestigingen over de hele wereld te bewaken en te verbeteren.

"We hebben een uitgebreid netwerk van leveranciers die de basis vormen van onze duurzame inkooppraktijken en die ons voorzien van materialen om complete verpakkingsoplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. In onze vestigingen zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze eigen CO2-voetafdruk te verlagen om te voldoen aan de overeenkomst van Parijs."
    1. Alexander Lindborg
    2. Hoofd bedrijfssourcing

Evaluatie van leveranciers

Nefab voert grondige leveranciersevaluaties uit, die een groot aantal facetten van onze samenwerking met hen bestrijken. Een daarvan is gebaseerd op de impact op het milieu, en omdat de beoordeling op dit gebied een aanzienlijk effect heeft op de totaalscore van een leverancier, kunnen we deze gebruiken om het minimumniveau van naleving te controleren en leveranciers te motiveren om milieuvriendelijkere componenten en oplossingen te leveren.

Bovendien moeten leveranciers, om met Nefab te kunnen werken, akkoord gaan met onze Gedragscode, die onder andere mensenrechten, eerlijke arbeidsnormen en gezondheid en veiligheid omvat, naast vele andere belangrijke aspecten van ons bedrijf.

 

Klik hier om u als leverancier te registreren, een aanvraagformulier in te dienen of meer informatie te vinden over u als Nefab's leverancier. 

Maximaliseren van verantwoorde inkoop van materialen

Door zorgvuldige inkoop en hoge leveringsstandaarden verplicht Nefab zich om in te kopen bij leveranciers die hun eigen materialen op een verantwoorde en duurzame manier inkopen. In het geval van materialen op houtbasis werken we waar mogelijk met leveranciers die gecertificeerd zijn door de Forest Stewardship Council® (FSC) om ervoor te zorgen dat de materialen die worden gebruikt voor het maken van Nefab-producten afkomstig zijn van een verantwoordelijke en zorgzame plaats. Nefab is FSC®-gecertificeerd (FSC® C148116) om gecertificeerde producten te verkopen.

Bovendien houdt Nefab zich aan een strikte lijst van verboden en beperkte stoffen in de bevoorrading van elke productiefaciliteit in onze regio's. Dit garandeert dat Nefab-producten geen giftige stoffen, conflictmineralen, nanomaterialen of andere soortgelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Onze toeleveringsketen
Onze toeleveringsketen

Wereldpact van de Verenigde Naties

Het United Nations Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Nefab heeft het Global Compact van de Verenigde Naties in oktober 2008 ondertekend en is het initiatief sindsdien blijven steunen. We implementeren verbeteracties die in lijn zijn met de principes in verschillende gebieden van ons bedrijf en evalueren onze voortgang jaarlijks.

Klik hier om de laatste versie van ons voortgangsrapport te bekijken.

Ga voor eerdere rapporten naar ons profiel op de website van UN Global Compact.

Neem contact op

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over het besparen van grondstoffen en onze reeks duurzame oplossingen.