ORGANISATIE

Nefab's Eigenaren

Naarmate Nefab samen met toonaangevende wereldwijde klanten groeide om nieuwe en duurzame productiemogelijkheden en -locaties te ontwikkelen, werd het noodzakelijk om het familiebedrijf aan te vullen met externe industriële knowhow en investeringskapitaal. Sinds 2015 is Nefab 50/50 eigendom van de stichtende familie Nordgren/Pihl en FAM AB. De eigenaren hebben een gemeenschappelijke basis en visie op het bouwen van geweldige bedrijven, waaronder kernwaarden, ethiek, waardecreatie en een eigendomsfilosofie voor de lange termijn.

Het is meer dan 75 jaar geleden dat Nefab werd opgericht door de gebroeders Nordgren in Runemo, Zweden. Wat in 1949 begon als een lokale, innovatieve Zweedse fabrikant van verpakkingen heeft zich door de decennia heen ontwikkeld tot een toonaangevende wereldwijde leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen en logistieke diensten, die wereldwijd en lokaal opererende bedrijven bedient. De unieke bedrijfsgeschiedenis en -cultuur vormen nog steeds de manier waarop vandaag de dag zaken wordt gedaan. De focus ligt nog steeds op het voldoen aan de behoeften van de klant door het stimuleren van voortdurende innovatie om de kosten en de algehele ecologische voetafdruk te verminderen op supply chains wereldwijd.

De eigenaars van Nefab hebben een solide groeiambitie zonder exithorizon en blijven vasthouden aan het doel van Nefab om middelen te sparen voor een betere toekomst en aan hun geloof in de medewerkers van Nefab als degenen die groei mogelijk maken. Bovendien hebben de eigenaars een raad van bestuur aangesteld die de strategische richting van de onderneming bepaalt. Dit bestuursmodel betekent dat het management en de medewerkers van Nefab de verantwoordelijkheid dragen voor het ontwikkelen en leiden van de onderneming. Nefab streeft er altijd naar om financieel zelfvoorzienend te blijven en alle dividenden blijven beleidsmatig, waardoor de missies van de eigenaren om de maatschappij en het milieu te ondersteunen, zowel lokaal als wereldwijd, worden ondersteund en er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat de onderneming financieel gezond is voor de toekomst.

Nordgren/Pihl - wie zijn ze en waar staan ze voor?

De familie is actief op verschillende industriële gebieden en richtte Nefab op. Ze zijn vanaf het begin geheel of gedeeltelijk eigenaar geweest, waarbij het bedrijf altijd centraal heeft gestaan. Door de jaren heen hebben ze een actieve rol gespeeld in het bedrijf, verschillende functies gehad en een robuust netwerk opgebouwd binnen de industrie en onder belanghebbenden van het bedrijf.

Ze zijn zeer toegewijd aan de oorsprong en waarden van het bedrijf, terwijl ze er ook naar streven om de wereldwijde markt voor industriële verpakkingen te begrijpen en te ontwikkelen. Samen met FAM willen ze het volledige potentieel van Nefab realiseren en een langetermijnvisie voor duurzame groei en innovatie handhaven.

Andreas Pihl, familie Nordgren/Pihl

FAM AB - wie zijn ze en waar staan ze voor?

Al meer dan 170 jaar staat de familie Wallenberg ten dienste van ondernemerschap en onderzoek in Zweden. FAM AB, een holdingmaatschappij binnen het Wallenberg ecosysteem, is een geëngageerde lange termijn eigenaar van bedrijven zoals Nefab met sterke marktposities en een toewijding aan innovatie. Dividenden van deze holdings worden uitgekeerd aan de Wallenberg stichtingen en gebruikt als subsidies voor onderzoek en onderwijs, ten behoeve van de samenleving.

FAM richt zich op het ontwikkelen van grote bedrijven met Scandinavische wortels om wereldwijde topposities te bereiken.Als een van FAM's belangrijkste strategische holdings kan Nefab rekenen op FAM's ongeëvenaarde netwerk en jarenlange expertise van toonaangevende industriële en technologische bedrijven.

Kristian Sildeby, FAM