Duurzaamheid

Mensen & ethiek

Overzicht

Overzicht

Ons doel

Ons doel

Klant Supply Chains

Klant Supply Chains

Circulaire bedrijfsmodellen

Circulaire bedrijfsmodellen

Onze toeleveringsketen

Onze toeleveringsketen

Mensen & ethiek

Mensen & ethiek

Rapporten en bestuur

Rapporten en bestuur

Verantwoord zakendoen

Nefab is opgericht in 1949, met een sterke focus op klanten, innovatie en duurzaamheid. Wij geloven dat mensen verandering stimuleren en we innoveren samen met onze klanten om oplossingen te ontwikkelen die hen hebben geholpen bij het maken van zowel financiële als ecologische besparingen in hun supply chains.

Manieren van werken

Kernwaarden

Gedreven door onze kernwaarden Eenvoud, Respect en Empowerment is Nefab een wereldwijde onderneming met duurzame groei en meer dan 4700 medewerkers over de hele wereld.

"Sinds de start van ons bedrijf hebben onze kernwaarden ons geleid om duurzame groei te realiseren met een focus op het optimaliseren van de supply chains van onze klanten door middel van duurzame verpakkingsoplossingen en -diensten."
    1. Maria Brithon
    2. Executive Vice President, Mensen & Cultuur

Gedragscode

De Gedragscode van Nefab belichaamt wat we van onszelf, onze leveranciers en onze partners eisen. Het Global Compact van de Verenigde Naties omvat tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie en dient als basis voor onze Gedragscode. 

Global Compact principes

Deze principes zijn gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring inzake Fundamentele Principes en Rechten op het Werk van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Verklaring van Rio en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.

 

Gedragscode Versies

Gedragscode - Industriële hygiëne

"Blootstelling van werknemers aan chemische, biologische en fysische agentia moet worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst volgens de hiërarchie van beheersmaatregelen.

Als er potentiële gevaren zijn geïdentificeerd, zoeken de deelnemers naar mogelijkheden om de potentiële gevaren te elimineren en/of te reduceren. Als eliminatie of reductie van de gevaren niet haalbaar is, moeten potentiële gevaren worden beheerst door middel van het juiste ontwerp, engineering en administratieve controles.

Wanneer gevaren niet afdoende kunnen worden beheerst met dergelijke middelen, moeten werknemers gratis passende, goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen en gebruiken. Beschermingsprogramma's moeten doorlopend zijn en educatief materiaal bevatten over de risico's van deze gevaren."

Klokkenluiden
Klokkenluiden

We moedigen onze werknemers, leveranciers en klanten aan om gedrag waarvan u denkt dat het een overtreding van de wet of deze gedragscode is, te melden via de volgende website

We tolereren geen enkele vorm van intimidatie, discriminatie of vergelding tegen personen die hun bezorgdheid uiten en te goeder trouw handelen in overeenstemming met deze Gedragscode.

We willen doen wat juist is - onze klokkenluidersdienst

We streven naar transparantie en een hoge bedrijfsethiek. Onze klokkenluidersregeling biedt de mogelijkheid om te communiceren over vermeende misstanden die van invloed zijn op mensen, onze organisatie, de maatschappij of het milieu. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat misstanden minder snel de kop opsteken en toont onze toewijding om op een eerlijke manier te werken. Je hoeft geen bewijs te leveren voor je vermoedens, maar alle meldingen moeten te goeder trouw worden gedaan. We hanteren een nultolerantie voor corruptie en werken voortdurend aan het opbouwen en behouden van vertrouwen en geloofwaardigheid bij onze klanten, partners, medewerkers, leveranciers, eigenaars en andere belanghebbenden.
Medewerkers, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden kunnen de klokkenluidersdienst gebruiken om gedrag te melden dat volgens hen in strijd is met de wet of het Nefab Gedragscodebeleid.

Wat moet worden gerapporteerd?

De klokkenluidersregeling kan worden gebruikt om Nefab te waarschuwen voor ernstige risico's op wanpraktijken die gevolgen hebben voor mensen, onze organisatie, de samenleving of het milieu. Zaken die gemeld kunnen worden zijn strafbare feiten, onregelmatigheden en overtredingen of andere handelingen die in strijd zijn met EU- of nationale wetgeving binnen een werkgerelateerde context, waaronder bijvoorbeeld het Nefab Gedragscodebeleid:

  • Corruptie en financiële onregelmatigheden: bijvoorbeeld steekpenningen, oneerlijke concurrentie, witwassen, fraude, belangenverstrengeling.
  • Mensenrechten: bijvoorbeeld ernstige discriminatie en pesterijen die tegen de wet zijn.
  • Overtredingen op het gebied van gezondheid en veiligheid: bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid op de werkplek, productveiligheid, ernstige discriminatie en pesterijen die tegen de wet zijn.
  • Milieuovertredingen: bijvoorbeeld illegale verwerking van gevaarlijk afval.
  • Schendingen van de privacy; bijvoorbeeld onjuist gebruik van persoonlijke gegevens.
Hoe we het rapport behandelen

Op basis van de huidige wetgeving zal Nefab een eerste beoordeling maken van de melding om te bepalen of deze in aanmerking komt voor behandeling in het Klokkenluiderskanaal.
Alle meldingen krijgen een uniek ID-nummer en je ontvangt een wachtwoord om de ontvangst van je melding te bevestigen. Bewaar dit wachtwoord op een veilige plaats, want je hebt het nodig om in te loggen in het systeem om aanvullende informatie te verstrekken en de verwerking van je melding te volgen. Je kunt binnen zeven dagen een bevestiging van je melding verwachten.
Binnen 90 dagen geven we feedback over hoe je zaak is afgehandeld. Je kunt deze feedback ook vinden door in te loggen met je ID-nummer en wachtwoord.

We moedigen onze werknemers, leveranciers, klanten of andere belanghebbenden aan om gedrag waarvan u denkt dat het in strijd is met de wet of de Nefab Gedragscode te melden via de volgende website

We tolereren geen enkele vorm van intimidatie, discriminatie of vergelding tegen personen die hun bezorgdheid uiten en te goeder trouw handelen in overeenstemming met onze Gedragscode.

Anonimiteit

"WhistleB garandeert de anonimiteit van de klokkenluider. De dienst staat los van de IT-omgeving van de organisatie. WhistleB traceert geen IP-adressen of andere gegevens die de persoon die een bericht verstuurt kunnen identificeren. Berichten worden versleuteld en kunnen alleen worden ontsleuteld door aangewezen personen. WhistleB kan geen berichten ontsleutelen en lezen."
- WhistleB

Carrière

Wil je werken voor een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan?

Meer informatie

Neem contact op

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over het besparen van grondstoffen en onze reeks duurzame oplossingen.