Naše služby

Kromě návrhu, vývoje a výroby obalových řešení, společnost Nefab rovněž poskytuje celou škálu služeb jako například pronájem svých vratných obalů (tzv. pooling) nebo systém řízení zásob dodavatelem – VMI (Vendor Managed Inventory), prostřednictvím kterého se staráme o zajišťování zásob, jejich skladování, přesně naplánované dodávky “Just-In-Time” a řízení celého logistického procesu.

Společnost Nefab zde přebírá roli jediného partnera pro obalová řešení a funguje jako mezičlánek mezi výrobci obalů a zákazníkem. Díky kupní síle a svým odborným znalostem oboru můžeme nabídnout vhodné obalové řešení s nižšími celkovými náklady!

Balící služby

Nefab na sebe přebírá plnou odpovědnost za celou řadu činností a zajistí:

 • Konzultace
 • Návrh
 • Design
 • Výrobu
 • Dodání
 • Kvalifikovaný personál
 • Balení na místě

Sourcing

Díky rozsáhlé mezinárodní síti výrobců a subdodavatelů obalových materiálů společně se zkušenostmi v dodávkách obalových řešení globálním zákazníkům, je společnost Nefab připravena převzít roli jediného dodavatele pro všechny potřeby týkající se obalů a obalových řešení.

Užíváním společnosti Nefab jako jediného dodavatele obalů a obalových řešení, umožňuje zákazníkovi soustředit se na vlastní stěžejní činnosti. Není již nutné vyjednávání se subdodavateli obalových řešení ani vlastní vývoj nových obalů, společnost Nefab se postará o veškerou problematiku týkající se obalových řešení jako profesionální partner.

Výhody služby sourcing:

 • Přístup ke znalostem a zkušenostem společnosti Nefab v oboru obalové logistiky
 • Snížení nákladů na administraci velikého množství dodavatelů
 • Nižší ceny obalů díky kupní síle společnosti Nefab
 • Jediný dodavatel – jediná faktura

VMI - Řízení zásob dodavatelem

Krátké dodací lhůty a stále se měnící tržní prostředí vyžaduje pružná logistická řešení, kde jsou upřednostňovány spíše variabilní náklady před náklady fixními. Reakcí společnosti Nefab na tuto situaci a poptávku je služba Systém řízení zásob dodavatelem -VMI, kdy Nefab přebírá odpovědnost za získávání a včasné dodávky (Just-In-Time) obalů zákazníkovi.

Služba VMI zahrnuje:

 • Doplňování zásob na základě předpovědi (prognózy)
 • Zajištění a kontrola kvality všech obalů a obalových řešení
 • Jedno místo kontaktu – jedna faktura
 • Omezené riziko zastarávání zásob obalového materiálu (stanovení maximální úrovně zásob)
 • Řízení všech subdodavatelů

Řízení pomocí webové aplikace Vendor Flow Control (VFC):

 • Funkce čárového kódu
 • Uživatelsky příznivé řešení
 • Transparentnost pro všechny zúčastněné strany

Hlavní výhody:

 • Řízení všech dodavatelů pomocí VFC 
 • Snížení vázaného kapitálu v zásobách
 • Dodávky právě včas (Just-In-Time)
 • Snížení nákladů na řízení a administraci 
 • Kontrola kvality
 • Možnost zaměřit se na stěžejní aktivity, např. výrobu a vývoj
 • Rychlé doplňování a obměna zásob

Design obalů

Pomocí několika vývojových center v různých částech světa a také vlastních kapacitách zde v ČR zajistíme vývoj, vzorkování, testování dle různých standardů a přípravu dokumentace pro kusovou i sériovou výrobu.  

Výhodou je vlastní know-how s použitím různých materiálů a dlouhodobé zkušenosti napříč výrobními odvětvími našich zákazníků.

Vyvíjíme vlastní ekologičtější řešení zavedených postupů a využíváme certifikovaný nástroj pro vyhodnocení dopadu na životní prostředí - GreenCalc


Kontrola nad logistickým tokem

K výše uvedenému VMI nabízíme komplexní službu sledování, kontrolu mezních hodnot a statistické vyhodnocení Vašeho logistického toku s pokrytím takřka celého světa. 

 • Okamžitá informace o překročení mezních hodnot každého kusu balení
 • Doklad pro pojistnou událost
 • Předvídání prodlení příjmu všech komponent z Vašeho projektu na cílové místo 
 • On-line přehled na jakémkoliv zařízení
 • Možnost úpravy výstupů na základě požadavků Vašeho projektu. 

Kontakt

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně našich produktů a služeb - kontaktujte nás!

Kontakt