Podmínky užití stránek

Upozornění na autorská práva a omezená autorizace

Vše na těchto webových stránkách je chráněno autorskými právy. Autorská práva vlastní Nefab, její dceřiné společnosti nebo původní tvůrce materiálu. Přesto si můžete materiály Nefab , které se nacházejí na těchto webových stránkách, volně prohlížet a tisknout, pokud:

The material is used by you for information purposes only;
You use the material for non-commercial purposes only; and
printed copies of the material include the Nefab copyright notice.
You may distribute the Nefab materials found on this website as long as:

Materiál je použit pouze pro informační účely;
Materiál bude použit pouze pro nekomerční účely;
Materiál obsahuje Nefab upozornění na autorská práva; a
Materiál není označen jako Nefab důvěrné nebo jiná soukromá informace.
Všechna ostatní práva a/nebo použití vyžadují písemný souhlas Nefab'. Žádosti o další práva a/nebo použití je třeba zaslat níže uvedenému zástupci pro autorská práva Nefab .
Upozornění: Žádné informace z webových stránek Nefab Group (obrázky a/nebo obsah) nesmíte kopírovat na žádné stránky, které nejsou ve vlastnictvíNefab . Další informace a dotazy zasílejte níže uvedenému zástupci pro autorská práva Nefab .

Obchodní partneři, zákazníci, dodavatelé a spolupracovníci společnosti Nefab, kteří zveřejňují na těchto webových stránkách své vlastní materiály, udělili společnosti Nefab plné svolení k autorským právům a šíření těchto materiálů spadá pod výše uvedené podmínky použití.

Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů

Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Podmínek používání, které jste si přečetli, pochopili a přijali.

Autorská práva třetích stran a zprostředkovatel autorských práv 

Nefab se zavazuje respektovat práva duševního vlastnictví ostatních a vyžaduje, aby uživatelé a návštěvníci našich webových stránek dělali totéž. Nefab může podle vlastního uvážení zrušit účty nebo přístupová práva uživatelů nebo návštěvníků, kteří porušují práva duševního vlastnictví ostatních.

Pokud se důvodně domníváte, že materiály, k nimž máte vlastnická práva duševního vlastnictví, byly na našich webových stránkách zkopírovány způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím následující informace agentovi pro autorská práva Nefab :

elektronický nebo tištěný podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
popis díla chráněného autorskými právy, o němž se důvodně domníváte, že bylo porušeno;
popis místa, kde se na našich webových stránkách nachází materiály chráněné autorskými právy, o nichž se domníváte, že jsou porušovány;
vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat;
ověřené prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné užití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
prohlášení pod trestem křivé přísahy, že informace ve vašem oznámení nám jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.
Zástupce Nefabu pro autorská práva pro oznámení porušení autorských práv na našich webových stránkách nebo pro žádosti o další použití materiálů je k dispozici na adrese:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Švédsko
SE-550 02
Tel: +46 (0) 771 - 590 000
E-mail: privacy@nefab.com
Kontakt: zástupce pro autorská práva

Nefab ochranné známky

Nefab a příslušná loga jsou ochranné známky a servisní značky společnosti Nefab. Tyto ani žádné jiné ochranné známky nebo servisní značky Nefab nesmíte používat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Nefab.

Používání katalogu produktů

Katalog produktů, který najdete na těchto webových stránkách, slouží pouze pro informativní účely nebo pro plánování a není určen k vytvoření, úpravě nebo doplnění jakýchkoli specifikací nebo záruk Nefab týkajících se produktů nebo služeb uvedených v katalogu. Informace a/nebo technické specifikace poskytnuté v rámci tohoto katalogu se nezříkají (přímo ani nepřímo) žádných práv nebo licencí - mimo jiné včetně patentů nebo jiných ochranných práv Nefab nebo jiných.

Zřeknutí se záruky

While Nefab attempts to provide accurate information on this website, it assumes no responsibility for accuracy. Nefab may change the information and/or materials available at this website or the product mentioned, at anytime without notice. Information may include technical inaccuracies or typographical errors. Nefab does not warrant that the electronic functions contained in or on this website will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected, of that this website or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents full functionality, accuracy or reliability of the information available through this website.

Information and/or materials on this website is provided "AS IS" and does not constitute a warranty of any kind, either expressed or implied. Nefab disclaims all warranties, expressed or implied. This includes, but is not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. It also includes any expressed or implied warranties arising from any course of dealing, usage, or trade practice.

You are responsible for implementing sufficient procedures and checkpoints to satisfy your particular requirements for accuracy of data input and output, and for maintaining means for the reconstruction of lost data.

Limitation of liability

Neither Nefab nor any of its affiliates, subsidiaries, parent or sister companies or their respective directors, employees or other representatives will be liable for any direct, indirect, special, incidental, punitive and/or consequential damages arising out of the use – or the inability to use – the information and/or materials on this website. This includes, but is not limited to, loss of data, loss of revenues, loss of savings, loss of business, loss of reputation, loss of profits and/or any economic loss in connection with the furnishing, performance, or use or inability to use this website or reliance on the information and/or materials contained in this website; even if Nefab is advised of the possibility of such damages.

Termination of use

Nefab may, at its option, terminate, without notice, any person or entity's access to the website upon any breach of this Terms of Use without prejudice to its right to make a claim for compensation of damages.

Links

Ačkoli tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran, Nefab neodpovídá za obsah odkazovaných stránek. Nefab poskytuje tyto odkazy pro usnadnění a neschvaluje společnosti ani obsah odkazovaných stránek.

Dostupnost produktu

Dostupnost produktů a služeb popsaných na těchto webových stránkách a popis těchto produktů a služeb se může v jednotlivých zemích lišit. Konkrétní informace o produktech a/nebo službách získáte od svého obchodního zástupce na Nefab .

Zveřejňování a předkládání informací

Na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakékoli nezákonné, výhružné, obscénní, hanlivé nebo jinak urážlivé materiály.

Jakýkoli materiál, informace nebo nápad, který jste zaslali nebo zveřejnili na těchto webových stránkách, bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Nefab může vaše podání sdílet nebo jinak použít k jakémukoli účelu. Pokud některý z předložených materiálů nebo informací představuje osobní údaje, souhlasíte s tím, že Nefab může tyto osobní údaje předávat přes mezinárodní hranice za jakýmkoli obchodním účelem Nefab . S osobními údaji bude nakládáno tak, jak je uvedeno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vývozní předpisy

Právní příslušnost a Kolizní norma

These Terms of use and all claims or issues regarding this website shall be governed according to the laws of France, to the exclusion of its conflict of law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods of April 11, 1980, shall be excluded.

Dispute Resolution

Jakýkoli spor nebo rozpor vyplývající z těchto Podmínek používání nebo z těchto webových stránek, který nelze vyřešit smírnou cestou, bude s konečnou platností a výhradně řešen v rozhodčím řízení podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory třemi (3) rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly, pokud se strany nedohodnou na jménu jediného rozhodce.

Místem rozhodčího řízení je Stockholm, Švédsko. Veškerá podání, prezentace a řízení budou probíhat v anglickém jazyce.

Rozhodčí nález musí být písemně odůvodněn. Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné a závazné a rozsudek na základě rozhodčího nálezu může být vydán u kteréhokoli příslušného soudu. Rozhodčí soud rozhodne o nákladech rozhodčího řízení.

Modification of Terms of Use

Tyto podmínky používání byly naposledy aktualizovány 25. dubna 2018.

Nefab si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli změnit bez předchozího písemného upozornění. Bez ohledu na výše uvedené se jakékoli nové Podmínky používání použijí pro uživatele až po jejich přijetí při prvním následném přihlášení uživatele.