• Küsi pakkumist!

Konsultatsioon

Nefabi pakendid ja teenused disainitakse lähtuvalt kliendi toodetest ja vajadustest. Nefabil on olemas ülemaailmne disainerite võrgustik ja sertifitseeritud testimislaborid. Disainimisel lähtutakse sellest, kuidas pakend mõjutab logistikakulusid.

Enamasti tekib vajadus pakendi disaini järele siis, kui ettevõte loob uue toote, ja soovib seda transportida ühest kohast teise. Samas on mõistlik aegajalt ülevaadata ka oma eksisteerivate pakendite disain, et olla kindel, et kasutusel olev pakkelahendus täidab kõiki ootusi.

Edukaks pakendi disainiks on vaja teada, millised on antud tootele kehtestatud nõuded pakendamise osas (kui õrn on toode, kuidas talub niiskust, temperatuuri muutusi jne). Lisaks on väga oluline teada, kuhu soovitakse toodet transportida, mis transpordivahendiga toimub transport, kus toodet ladustatakse (Näiteks sisetingimustes või välistingimustes), kuidas toimub pakkimine. Neid kõiki aspekte arvesse võttes on võimalik luua pakend, mis on vastupidav ja funktsionaalne ning samas ka optimaalsete kuludega.

Hästi disainitud pakend vähendab:

  • pakkimisele kuluvat aega ja sellega pakendamise kulusid
  • ladustamise kulusid
  • transpordi kulusid
  • ettevõtte ökoloogilist jalajälge

Vaata kuidas Nefab läbi analüüsi ja pakendidisaini Teie tarneahela kogukulu vähendab:

 

Pakendite kujundamine

Pakendite disain

Lähtuvalt kliendi nõuetest kujundusele, toote kaitsmisele, käitlemisele, ladustamisele, transpordile ja keskkonnale, töötab Nefab välja terviklikke pakendilahendusi, kasutades struktureeritud protsessi, milles keskendutakse pakendi- ja logistikakulude optimeerimisele moodsa 3D-tarkvara abil.

Loe lähemalt

Elutsükli analüüs

Toote elutsükli analüüs

Nefab GreenCALCi abil saame kindlaks teha pakendilahenduse keskkonnamõju ning seda võrrelda ja vähendada. Nii saame toetada klientide säästva arengu algatusi. Nefabi LCA (elutsükli analüüsi) kalkulaator pakub klientidele läbipaistvat ja täielikku analüüsi oma pakendi ja logistilise voogude keskkonnamõju kohta.

Loe lähemalt

Pakendiaudit

Pakendiaudit (kogukulu vähendamine)

Nefab on töötanud pakendi- ja logistikavaldkonnas välja meetodi, mille abil saab olemasolevaid protsesse süsteemselt jälgida ning teha kindlaks kulude vähendamise võimalused. Seda nimetatakse pakendiauditiks. Pakendiauditi ajal vaatab Nefab läbi kõik kliendi pakendamis- ja logistikaprotsesside komponendid ja protseduurid, hindab neid ja teeb kindlaks logistikakulude vähendamise võimalused.

Loe lähemalt

Infomaterjal

Inseneeria ja testimise brošüür Silicon Valley näitel