Pakendamisalane nõustamine

Nefabi pakendi- ja logistikaspetsialistide üleilmne võrgustik tagab teile juurdepääsu maailmaklassi oskusteabele. Pakendite loomine ühendatakse kuluanalüüsiga, mistõttu on võimalik optimaalseid lahendusi pakkuda.

Kui klient töötab välja uue toote või liigub uutele turgudele, tuleb logistikavoo jaoks välja töötada pakendilahendus. Kliendi kulude vähendamiseks viib Nefab läbi põhjaliku analüüsi, võttes arvesse toote kaitseks kehtestatud nõudeid ning käitlemise, ladustamise, transpordi ja keskkonna mõju. Analüüsi põhjal töötatakse välja optimaalne pakendilahendus, mis kaitseb toodet ja vähendab logistikakulusid kogu tarneahela ulatuses. Nefab pakub ka olemasolevate pakendilahenduste ja tarnevoogude kulude vähendamise programme.

Toote elutsükli analüüs

Nefab GreenCALCi abil saame kindlaks teha pakendilahenduse keskkonnamõju ning seda võrrelda ja vähendada. Nii saame toetada klientide säästva arengu algatusi.

Pakendite kujundamine

Lähtuvalt kliendi nõuetest kujundusele, toote kaitsmisele, käitlemisele, ladustamisele, transpordile ja keskkonnale, töötab Nefab välja täielikke pakendilahendusi, kasutades struktureeritud protsessi, milles keskendutakse pakendi- ja logistikakulude optimeerimisele moodsa 3D-tarkvara abil.

Pakendiaudit (pakendikulude vähendamine)

Nefab on töötanud pakendi- ja logistikavaldkonnas välja meetodi, mille abil saab olemasolevaid protsesse süsteemselt jälgida ning teha kindlaks kulude vähendamise võimalused. Seda nimetatakse pakendiauditiks. Pakendiauditi ajal vaatab Nefab läbi kõik kliendi pakendamis- ja logistikaprotsesside komponendid ja protseduurid, hindab neid ja teeb kindlaks logistikakulude vähendamise võimalused.