• Küsi pakkumist!

Konsultatsioon

Pakendamine on Nefabi jaoks strateegia. Me uuendame pidevalt oma teadmisi ja võimeid ning pakume oma kliente pakendilahendusi, mis parendavad nende tarneahelaid. Meie asjatundlikkus pakendi disaini ja pakendilogistika vallas on osa meie pakutavast terviklikust pakkelahendusest, kuid seda on võimalik võtta ka eraldi konsultatsiooniteenusena.

Uue toote juurutamisel või uutele turgudele liikumisel on oluline luua pakendilahendus, mis sobiks toote logistiliste protsessidega. Nefabil on pikaaegne kogemus erinevate pakkelahendusete väljatöötamisel erinevatelt turgudelt üle maailma, mis tagab teile sobivaima pakkelahenduse loomise.

Kliendi kulude vähendamiseks viime me läbi põhjaliku analüüsi, arvestades toote kaitseks kehtestatud nõudeid ning käitlemise, ladustamise, transpordi ja keskkonna mõju. Tehtud analüüsi põhjal töötame välja optimaalse pakendilahenduse, mis kaitseb toodet ja vähendab logistikakulusid kogu tarneahela ulatuses. Nefab pakub ka olemasolevate pakendilahenduste ja tarnevoogude kulude vähendamise programme.

Kuidas vähendame Teie kogukulu:

  • Logistiliste protsessidega sobiv pakend
  • Põhjalik analüüs kulude vähendamiseks
  • Optimaalne pakkelahendus
  • Erinevad kuluvähendamisprogrammid

Vaata kuidas Nefab läbi analüüsi ja pakendidisaini Teie tarneahela kogukulu vähendab:

Kuluefektiivne pakkelahendus viib säästmise ning kulude madaldamiseni

Meie Nefabis mõistame probleeme millega meie kliendid igapäevaselt silmitsi seisavad. Me teame kuidas luua kuluefektiivset pakkematerjali mis säästab aega ja raha. Me mõistame, et pakendi kogukulu vähendamine on ettevõtete heade finantstulemuste saavutamiseks elutähtis. Nefabi pakketeenused on disainitud säästma pakkematerjalilt nii palju kui võimalik, tegemata järeleandmisi kvaliteedis.

Pakendite kujundamine

Pakendite disain

Lähtuvalt kliendi nõuetest kujundusele, toote kaitsmisele, käitlemisele, ladustamisele, transpordile ja keskkonnale, töötab Nefab välja terviklikke pakendilahendusi, kasutades struktureeritud protsessi, milles keskendutakse pakendi- ja logistikakulude optimeerimisele moodsa 3D-tarkvara abil.

Loe lähemalt

Elutsükli analüüs

Toote elutsükli analüüs

Nefab GreenCALCi abil saame kindlaks teha pakendilahenduse keskkonnamõju ning seda võrrelda ja vähendada. Nii saame toetada klientide säästva arengu algatusi. Nefabi LCA (elutsükli analüüsi) kalkulaator pakub klientidele läbipaistvat ja täielikku analüüsi oma pakendi ja logistilise voogude keskkonnamõju kohta.

Loe lähemalt

Pakendiaudit

Pakendiaudit (kogukulu vähendamine)

Nefab on töötanud pakendi- ja logistikavaldkonnas välja meetodi, mille abil saab olemasolevaid protsesse süsteemselt jälgida ning teha kindlaks kulude vähendamise võimalused. Seda nimetatakse pakendiauditiks. Pakendiauditi ajal vaatab Nefab läbi kõik kliendi pakendamis- ja logistikaprotsesside komponendid ja protseduurid, hindab neid ja teeb kindlaks logistikakulude vähendamise võimalused.

Loe lähemalt

Infomaterjal

Inseneeria ja testimise brošüür Silicon Valley näitel